Politik

Måste läsas i Big Data-åldern: futuristen Ray Kurzweils bestseller How to Create a Mind: The Secret of Human Thought Revealed

Det var den amerikanske akademikern och atomkrigs-analytikern Herman Kahn som gjorde futurologin populär på 1970-talet.

Tanken att man kan skriva intressant och stimulerande om hur världen kommer att se ut flera decennier in i framtiden har alltid fascinerat, och Herman Kahn var en mycket skicklig skribent och inte minst föredragshållare.

En typisk historia om den enormt fete Kahn var när han i ett av sina tal av någon underlig anledning kom in på japanernas belägring av Shanghai på 1930-talet.

Kahn orerade som vanligt tills plötsligt en herre reste sig upp och sa “Mr. Kahn, vad Ni säger är totalt felaktigt, inte ett ord är sant”. “How do you know”, frågade den förvånade Kahn, varvid mannen svarade “Sir, I was there”.

Varpå Herman Kahn med superb nonchalans svarade “That bothers me, but only a little”, och sen fortsatte han som om ingenting hade hänt.

Ray Kurzweil har en bråkdel av Herman Kahns kroppshydda, men i likhet med Kahn så är han underhållande, även om mycket av vad han har skrivit kanske inte har mycket med verkligheten att göra.

Det hör till allmänbildningen om man sysslar med IT och AI att man har läst Kurzweil, som inte har samma intellektuella skärpa och matematiska grund som Roger Penrose i sin nu ikoniska The Emperor’s New Mind: Concerning Computers, Minds and The Laws of Physics från 1989, men som ändå är mycket stimulerande.

Greg Laden skriver om Ray Kurzweils senaste bok: Kurzweil: How to create a mind

I think there are three key ideas in this book about which I have varying opinions. First, he presents a model of how the brain works. Second, he suggests that we can, in essence, reverse engineer the brain using computing technology. Third, he discusses the rate at which computing technology becomes more capable of doing such a thing, both qualitatively and quantitatively. He ties these idea together with reference to artificial intelligence theory.

Man läser Kurzweil, som skrev den uppmärksammade boken The Age of Spiritual Machines och The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, som båda handlar om hur alltmer intelligenta datorer kommer att leva i en allt närmare symbios med människan, så att de två på sikt blir en gemensam organism kan man kanske säga.

Intressant läsning, litet som science fiction men mycket stimulerande. Kurzweil är väldigt populär, som bevisas av att hans bok nu ligger på New York Times bestsäljarlista.

Rekommenderas.

Pressklipp:
Nu har bedragarna hittat till Instagram,Databaser attackmål för Stuxnetliknande mask,Dubbel fyrkärnig processor

[tags]Artificial intelligence brain kurzweil neocortex, Ray Kurzweil, How to create a mind[/tags]

One thought on “Måste läsas i Big Data-åldern: futuristen Ray Kurzweils bestseller How to Create a Mind: The Secret of Human Thought Revealed

Comments are closed.