Politik

Neuronnät och Deep Learning, datorerna lär sig se, och förstå talat språk

När jag kom hit till Silicon Valley för ett kvartssekel sen så var det för att jobba med Artificiell Intelligens. Men den stora AI-våg som alla hoppades på på den tiden förvandlades snart till ett pyttelitet vågskvalp, och IT-världen skyndade snart vidare till mer lovande området som objektorienterad programmering och webben.

Men nu är artificiell intelligens tillbaks med ett vrål och orsaken är Big Data. Dvs huvudorsaken till att AI inte kunde möta de högt uppskruvade förväntningarna var att man som mest kunde behandla några megabytes med data, om ens så mycket.

Nu, med gigantiska datorhallar med tiotusentals sammankopplade servrar i datormolnen så kan man köra AI-teknologier som neuronnät mot terabytes med data, och det har gjort det möjligt att göra stora framsteg inom bl.a. datorseende, tänk ansiktsigenkänning, och förmågan att förstå talat språk.

Det här är en mycket viktig utveckling som bl.a. har gjort Googles självstyrande bil möjlig.

John Markoff skriver i New York Times de senaste framstegen inom Artificiell Intelligens 2.0: Scientists See Promise in Deep-Learning Programs

. Using an artificial intelligence technique inspired by theories about how the brain recognizes patterns, technology companies are reporting startling gains in fields as diverse as computer vision, speech recognition and the identification of promising new molecules for designing drugs.

The advances have led to widespread enthusiasm among researchers who design software to perform human activities like seeing, listening and thinking. They offer the promise of machines that converse with humans and perform tasks like driving cars and working in factories, raising the specter of automated robots that could replace human workers.

But what is new in recent months is the growing speed and accuracy of deep-learning programs, often called artificial neural networks or just “neural nets” for their resemblance to the neural connections in the brain.

Det här är en historisk utveckling som kommer att göra det möjligt att utveckla alltmer intelligenta och flexibla datorsystem som kan se och höra vad som sker omkring dom.

Vi befinner oss på tröskeln till en helt ny historisk era med ett samhälle som är genomsyrat av miljoner automatiserade datorsystem som utför allt fler mänskliga sysslor. Och utvecklingen kommer bara att gå allt fortare framöver.

Alla områden kommer att bli påverkade, något som jag själv kan se inom sjukvården där läkarna nu får tillgång till system som man inte ens kunde drömma om för några år sen. System som bl.a. kan tyda röntgenbilder, som jag har skrivit om tidigare.

Det finns inget som helst tvivel om att allt intelligentare automatiska datasystem kommer att invadera arbetsmarknaden, och att många jobb därför kommer att försvinna. Men så har det alltid varit, så det är inte nödvändigtvis så att robotiseringen av samhället behöver leda till ökad arbetslöshet.

Pressklipp:

Flera virtuella glasögon utmanar Googles,
Pekdator byggd för tuffa miljöer,Tyska pirater enades om få förslag

[tags] Apple, Google, Artificiell Intelligens, Neuronnät, Deep Learning [/tags]