Politik

Daily Archives: December 2, 2012

Spanner, Googles globala database i Big Data-åldern, GPS, atomklockor, TrueTime och SQL

Published by:

En databas, som MySQL, gör det möjligt att spara data på disk och att sen kunna hitta och manipulera datan igen. Det dataspråk man använder för att spara och återfinna data från dabaser heter SQL.

Men det är skillnad på databaser och databaser. Det är en sak att hantera små och upp till stora mängder data i en databas, det kan minsta finniga fildelande tonåring göra med dagens verktyg.

Det är en helt annan sak att manipulera enorma, gigantiska, rent j-vligt stora datamängder, s.k. Big Data, i en databas. För det måste man använda flera parallella datorer och diskar och s.k. Sharding, dvs att man delar upp datan mellan de olika datorerna .

Continue reading

Den historiska splittringen mellan det röda och blåa USA förändras och blir alltmer finmaskigt

Published by:

Det röda, republikanska, och det blåa, demokratiska USA.

USA har länge varit ett djupt splittrat land. Det har inte handlat om klasskillnader som i Sverige så mycket som en geografisk splittring mellan nor och syd. Först var sydstaterna slavägande, sen efter deras nederlag i inbördeskriget 1865 så bet sig rasisterna fast i en apartheidstat som inte avvecklades förrän i mitten av 1960-talet.

Efter integrationen i sydstaterna förblev dom ett föste för den Kristna Högern och en allmän politisk konservatism som kom att bli basen för det republikanska partiet.

Men det röda USA nere i sydstaterna är inte längre massivt rött, utan demokraterna håller steg för steg på att få majoritet i alla USA:s storstäder, även dom nere i Sydstaterna.

Josh Kron skriver i Atlantic Magazine om den historiska utvecklingen: Red State, Blue City: How the Urban-Rural Divide is Splitting America

Continue reading

Lagom till Jul, lär dig programmera webben och datormolnen med Ruby, Sinatra och Heroku!

Published by:

Den amerikanske humoristen Robert Benchley är idag mest känd för sitt bon mot “There are two kinds of people in the world: those who divide the world into two kinds of people, and those who don’t”.

På samma sätt kan man kanske säga att de finns två slags människor i välden i dag, dom som kan och vill förändra världen genom att programmera om den, och dom som bara accepterar den som den är. Det har blivit alltmer möjligt under de senaste åren med Big Data-röselsen och när alla data som i samhället har digitaliserats och därför kan behandlad med datorprogram.

För den som vill lära sir att programmera så är datorspråket Ruby ett av de allra bästa ställena att börja. Det skapades inte av en kommitté som många andra språk utan av en enda person, japanen
Yukihiro Matsumoto i mitten av 1990-talet.
Continue reading