Politik

Lagom till Jul, lär dig programmera webben och datormolnen med Ruby, Sinatra och Heroku!

Den amerikanske humoristen Robert Benchley är idag mest känd för sitt bon mot “There are two kinds of people in the world: those who divide the world into two kinds of people, and those who don’t”.

På samma sätt kan man kanske säga att de finns två slags människor i välden i dag, dom som kan och vill förändra världen genom att programmera om den, och dom som bara accepterar den som den är. Det har blivit alltmer möjligt under de senaste åren med Big Data-röselsen och när alla data som i samhället har digitaliserats och därför kan behandlad med datorprogram.

För den som vill lära sir att programmera så är datorspråket Ruby ett av de allra bästa ställena att börja. Det skapades inte av en kommitté som många andra språk utan av en enda person, japanen
Yukihiro Matsumoto i mitten av 1990-talet.

Orsaken till vilket datorspråk man lär sig handlar mycket om hur snabbt det utvecklas och hur aktiva och innovativa användarna är. Här är Ruby helt objektorienterat, unikt och med så många förgreningar och utlöpare att det är omöjligt att hålla koll på allt som sker. Det finns oräkneliga sociala nätverk kring Ruby och de olika teknologier som är förknippade med språket. Ett sätt att skaffa sig kontakter för livet inom datorvärlden.

Den första stora innovationen inom Ruby-världen var när dansken David Heinemeier Hansson år 2004 skapade det oerhört populära och inflytelserika ramverket Ruby on Rails som är baserat på norrmannen Trygve Reenskaugs konceptuella Model View Controller, är öppen kod och används över hela världen.

Den andra stora innovationen inom Ruby-världen är datormolnplatftormen Heroku som skapade av James Lindenbaum, Adam Wiggins och Orion Henry 2007 och som nu ägs av Salesforce.

Det är kopplad till det oerhört populära kodhotellet Github som gör det enkelt att skriva kod som man kör i datormolnen.

Men det bästa med Ruby-världen är den ständiga innovation som ständigt producerar nya programvaror, som är ett s.k. Domän-specifikt språk eller DSL skapades av Blake Mizerany år 2007Sinatra, är skrivet i Ruby och utnyttjar Rack, ett gränssnitt för den som snabbt vill skriva webapplikationer i Ruby.

Sinatra är ett mycket enkelt och bra sätt att börja nysta i Ruby, som den här introduktionskursen visar.

Och det är just det som är så viktigt när man lär sig ett datorspråk idag, att det är ett språk som fortsätter att utvecklas, ett språk som har en stor användarbas som ständigt innoverar och skapar nya produkter kring språket.

Den som vill börja bör använda sig av Linux, som är enkelt nu när man kan installera Oracles Virtual Box i Windows och sen installera Ubuntu Linux i Virtual Box.

Det enda man behöver är mellan 8 och 16 GB minne på sin Windowsdator. Sen kan man köra Windows och Linux samtidigt.

Huvudorsaken till att jag själv följer utvecklingen på Ruby-sidan är att det är så spännande, så mycket som händer så att man aldrig får det tråkigt.

Det kommer alltid något nytt, och den som kan Ruby, Rails och Sinatra har en mycket solid grund att stå på inför framtiden.

Pressklipp:

Första molnfiaskot ett faktum

[tags]Sinatra Rubym Ruby on Rails, Heroku [/tags]