Politik

3D-skrivare blir allt starkare och mångsidigare, och är på väg att revolutionera tillverkningsindustrin

Så länge någon kan minnas så har vi alltid haft en massa fabriker med väldiga skorstenar och komplicerade maskiner som har låtit som bara den. Fabrikerna har varit till bredden fyllda med blåställsklädda och unikaboxutrustade fabriksarbetare och där man har framställt alla slags produkter mellan himmel och jord, som i Povel Ramels fantastiska visa.

Det var så vi fick det moderna industri och välfärds-Sverige, men den modellen är nu på väg att gå i graven tack vare en revolutionerande ny teknologi.

3D-skrivare, eller friformframställning som det heter på svenska är, för att citera Wikipedian, “en tillverkningsteknik där föremål byggs upp skikt för skikt direkt från CAD-data eller 3D-modeller. Det största användningsområdet är för prototyptillverkning i industrin, men många andra applikationsområden är under tillväxt, bland annat medicinska implantat och direkttillverkning av färdigdetaljer”.

Poängen med 3D-skrivare är precis som datorn var för dataprocessandet, dvs man behöver inte
längre bygga specialmaskiner för att att framställa varje enskild pryl. I 3D-skrivaren har vi en universell maskin som i princip kan skriva ut ett antal helt olika produkter direkt från CAD-bilder. Och när man säger skriva ut så handlar det verkligen om att skriva ut genom att applicera lager på lager med plast eller glasfiber eller annat material.

3D-teknologin befinner sig just nu under snabb utveckling och Joseph Flaherty skriver i Wired om hur 3D-skrivare snart kommer att kunna bygga saker som hela cykelramar och säkert ännu större objekt, något som kommer att revolutionera tillverkningsindustrin på ett fundamentalt sätt: Next Year’s 3-D Printers Promise Big Things — Really Big Things

Size matters in 3-D printing. An oversized build chamber, along with print materials that come close to that of mass-production counterparts, means engineers can apply additive fabrication to new classes of products.

Instead of being limited to printing small components like a bike helmet or pedal, engineers can now print an entire bike frame in one shot. It may not be a practical replacement for carbon fiber or tubular steel yet, but with a few more years of work, don’t be surprised to see a 3-D printed bike winning the Tour de France.

Det här kommer att leda till en kraftigt stegrad produktivitet inom tillverkningsindustrin, och samtidigt möjliggöra att vi kan vända på utlokaliseringstrenden eftersom de nya fabrikerna mer kommer att likna dagens gigantiska lågbemannade datorhallar än 50-talets fabriker.

Det här är en mycket viktig utveckling som kommer att få oanade och mycket positiva effekter på tillverkningsindustrin och på samhället som helhet.

Det kommer också att vara möjligt att kopiera produkter i hemmet, något som kommer att leda till nya “fildelningslagar” för 3D-skrivare.

Pressklipp:

Därför bör vi skrota BNP som tillväxtmått,

[tags]3D-skrivare, 3D-printers, Fabriksindustrin och 3D-skrivare, 3D-skrivare tillverkningsindustrin [/tags]