Politik

USA: privatläkarna kollektiviseras med okända – och kanske ökända – konsekvenser för den amerikanska sjukvården

En av de mest brutala “reformer” som någonsin genomförts i världshistorien var Stalins brutala kollektivisering av jordbruket i Sovjetunionen mellan 1928 och 1940 i vilket miljoner bönder dog.

Från att ha arbetat för sig själva, tvingades bönderna arbeta åt staten, vilket snabbt gjorde att de berövades allt eget initiativ, med katastrofalt resultat för det ryska jordbruket.

I USA har ett övervägande antal av alla läkare traditionellt varit egenföretagare som äger sina egna kliniker och sen hyr in sig på sjukhusen för att t.ex. utföra operationer eller laboratorietester.

Men i en historisk trend som vad jag vet aldrig har uppmärksammats i den svenska pressen, så har läkarna i USA under de senaste åren allt mer kollektiviserats och en majoritet är inte längre privatläkare utan anställda på stora vinstdrivande privatsjukhus.

Resultatet har, som Julie Creswell och Reed Abelson skriver i New York Times, blivit problematiskt: A Hospital War Reflects a Bind for Doctors in the U.S.

Today, Boise is a medical battleground.

A little over half of the 1,400 doctors in southwestern Idaho are employed by St. Luke’s or its smaller competitor, St. Alphonsus Regional Medical Center.

Many of the independent doctors complain that both hospitals, but especially St. Luke’s, have too much power over every aspect of the medical pipeline, dictating which tests and procedures to perform, how much to charge and which patients to admit.
In lawsuits and interviews, they describe growing pressure to meet the financial goals of their new employers — often by performing unnecessary tests and procedures or by admitting patients who do not need a hospital stay.

Jag kan själv vittna om att reaktionen hos läkarna har varit negativ och rent av förbittrad. Man har inte tid att tillbringa mer än i snitt 15 minuter max med varje patient, allt styrs av administratörer och revisorer som pressar läkarna att vara mer produktiva och dra in mer pengar till sjukhusen.

Vilket har lett till att sjukhusen inte har något direkt initiativ att verkligen bota patienter eftersom man tjänar på att dom kommer igen som en jojo med samma symptom. Som i sin tur har lett till Obama-regeringens initiativ kring Meaningful Use, dvs att sjukhusen tvingas böta om de inte lyckas få ner antalet patienter som återkommer med samma symptom.

På samma sätt har man kommit på sjukhusen med att pressa patienter att genomgå dyra och onödiga procedurer, som att man rekommenderar äldre män att genomgå ofta helt meningslösa prostataoperationer, trots att den sjukdomen sprider sig så långsamt att de allra flesta hinner dö innan den av naturliga orsaker långt innan den blir livshotande, och bieffekterna av en sådan operation ofta blir katastrofala för patientens livskvalitet.

Det här är några av problemen med med vinstdrivande företag inom vården, som visar hur svårt det är att effektivisera den amerikanska sjukvården utan att samtidigt hota vinstmarginalerna.

Ett annat problem som har uppenbarat sig inom sjukvården här i USA, som Reed Abelson skriver om i New York Times, handlar om elektroniska sjukjournaler, vars införsel inta har varit lika enkel och problemfri som man ursprungligen hade trott att den skulle vara: Medicare Is Faulted on Shift to Electronic Records

Nu har den amerikanska sjukvården alltid varit överväldigande privat, även om det också finns statsägda sjukhus, som Kaliforniens Safety-net Hospitals

Man kan fråga sig om inte privatläkarna var minst lika intresserade av att trissa upp priserna och öka sina vinster, och det kan mycket väl ha varit fallet. Men det var alltid möjligt att hitta läkare som verkligen brydde sig om sina patienter. Med de gigantiska privatsjukhusen är det mindre möjlig och varken läkare eller patienter är nöjda.

Det skulle onekligen vara intressant att jämföra svenska och amerikanska sjukhus för att jämföra effektiviteten och resultaten. Är svenska landstingsägda sjukhus lika effektiva som amerikanska, och går det att jämföra resultaten? Hur vad tycker svenska läkare om vad som även i Sverige måste vara en centralstyrning?

Pressklipp:

Fyra döda i skottdrama i USA

[tags]Sjukvård i USA, Stanford University, Sjukhus i Silicon Valley [/tags]

4 thoughts on “USA: privatläkarna kollektiviseras med okända – och kanske ökända – konsekvenser för den amerikanska sjukvården

 1. Bossebus

  Samma tendenser finns här naturligtvis,efter privatiseringsvågen.

  Det börjar visa sig hur fusket går till men inte så himla mycket “kan göras”.

  Något sjukhus kom på att om patienter fick komma när dom hade besvär istf att kallas regelbundet minskade köerna till noll. (Reumatiker).

  Det passar ju inte in i “tjänapengarmodellen”.

 2. Peter Andersson

  En siffra som cirkulerade för 5-10 år sedan var att Sverige erbjöd 100 % av befolkningen sjukvård till en kostand av 8 % av BNP medan USA (alltså före obamacare) erbjöd 70 % av befolkningen sjukvård till en kostnad av 14 % av BNP. Har dock inte källa på det.

  1. Lennart

   Peter: Har heller inte siffror på det men det verkar rimligt. Det vore intressant att få dagens siffror.

Comments are closed.