Politik

Daily Archives: December 8, 2012

Historiskt domslut, kommer USA:s Högsta Domstol att rösta för eller emot könsneutrala äktenskap i USA?

Published by:

Efter att ha tagit strupgrepp på den amerikanska befolkningen under Bush-åren så har den kristna högern här i USA nu tappat mark, speciellt efter republikanernas, tepåsarnas och deras eget valnederlag i novembervalen.

Värst för den kristna högern var att ett litet man ändå antal delstater röstade för att alla amerikaner ska ha lika rättigheter att gifta sig med vem dom vill.

Amerikaner har redan äktenskapsfrihet i Connecticut, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Vermont, Washington och the District of Columbia medan 31 delstater, däribland alla sydstater, har lagar som förbjuder könsneutrala äktenskap.

Continue reading

Kommer Evan Czaplicki och hans innovativa programmeringsspråk Elm att ersätta HTML, CSS, och JavaScript?

Published by:

När man började skapa programmeringsspråk i slutet på 1950-talet så krävdes det vanligen stora kommittéer med data-experter som arbetade i år för att utveckla något som mest liknade en ny internationell standard. Vilket de tidiga datorspråken som Fortran som kom 1957 och Algol som kom 1958 och Cobol som kom 1959 också var. En bidragande orsak till att det krävdes så stora resurser berodde till stor del på att dator och kompilatorteknologin befann sig i sin linda. Även senare datorspråk har ofta skapats av företag som Sun som skapade Java och Microsoft som skapade C#.

Idag råder det en fullkomligt explosion av nya datorspråk. Och det är en av orsakerna till att IT-teknologin utvecklas så rasande snabbt. De flesta av dagens nya datorspråk snickras ihop av en enda person, eller som mest ett par tre, som sen marknadsför språket genom att lägga ut det på populära kodhotellet GitHub. Sen skapas ofta ett socialt nätverk kring det nya språket, som hjälper till att skapa nya moduler och gränssnitt, utan vilket ett nytt språk aldrig skulle kunna spridas över världen.

Continue reading