Politik

Kommer Evan Czaplicki och hans innovativa programmeringsspråk Elm att ersätta HTML, CSS, och JavaScript?

När man började skapa programmeringsspråk i slutet på 1950-talet så krävdes det vanligen stora kommittéer med data-experter som arbetade i år för att utveckla något som mest liknade en ny internationell standard. Vilket de tidiga datorspråken som Fortran som kom 1957 och Algol som kom 1958 och Cobol som kom 1959 också var. En bidragande orsak till att det krävdes så stora resurser berodde till stor del på att dator och kompilatorteknologin befann sig i sin linda. Även senare datorspråk har ofta skapats av företag som Sun som skapade Java och Microsoft som skapade C#.

Idag råder det en fullkomligt explosion av nya datorspråk. Och det är en av orsakerna till att IT-teknologin utvecklas så rasande snabbt. De flesta av dagens nya datorspråk snickras ihop av en enda person, eller som mest ett par tre, som sen marknadsför språket genom att lägga ut det på populära kodhotellet GitHub. Sen skapas ofta ett socialt nätverk kring det nya språket, som hjälper till att skapa nya moduler och gränssnitt, utan vilket ett nytt språk aldrig skulle kunna spridas över världen.

Evan Czaplicki är ett par och tjugo och har just avlagt sin examen i datavetenskap vid Harvard med ett examensarbete som består av ett helt nytt funktionellt språk: Elm Programming Language som han hoppas kommer att göra det enklare att skriva webbapplikationer, som man idag ofta skriver i HTML, CSS, och JavaScript.

Elm är skrivet i det funktionella programmeringsspråket Haskell vilket bra in in webbmiljön där mycket handlar om att skriva kod som kan hantera musknappar och tryck på pekmobilskärmar.

Evan Czaplicki är intresserad av att göra webbprogrammering mer tillgänglig och lättare att använda.

Trots sin ringa ålder han har hunnit med att jobba på Microsoft och ska nu börja jobba på Google efter avlagd examen.

Elm kompileras inte till binärkod utan genererar HTML, CSS och Javascript, ungefär som Coffe Script som genererar Javascript.

Så här skriver Evan Czaplicki på GitHub om sin programmeringsparadigm:

Functional Reactive Programming (FRP) allows rich interaction in a functional setting. It answers the question, “How can I handle user input and update a GUI in a functional way?” FRP ends up making it much easier to create interactive GUIs and to work with complex sequences of synchronous and asynchronous events. Its ideas can be valuable in an imperative setting too.

FRP comes down to one simple idea: some values change over time. In FRP, these time-varying values are called signals and they update automatically.

Nu är det här språket som sagt ett examensarbete, men tack vare GitHub och dagens sociala nätverk så kan en högskolestudent alltså nå ut till tusentals programmerar världen över, som kan ge honom feedback och hjälp, och ta hans ide och vidareutveckla den. Allt går i rasande takt, tack vare den öppna kodrörelsen och datormolnen.

Det här är ett mycket bra exempel på dagens öppna kodrörelse och hur den fungerar, även om Elm-språket ännu inte är öppen kod eftersom Evan Czaplicki vill behålla kontrollen tills han släpper språket i dess första version.

Så här går det till i dagens IT-värld. Mer spännande kan det knappast bli.

Pressklipp:
Vad sägs om att spela HTML5?, Klarar du veckans teknikfrågor?,Spotify: ?Vi har en fördel mot Apple?,

[tags] Evan Czaplicki, Elm Programming Langue, HTML CSS och JavaScript[/tags]