Politik

Daily Archives: December 20, 2012

Inte längre som Småland, USA:s urbanisering får landsortsbaserade ytterlighetsgrörelser att tappa mark

Published by:

Det verkliga USA på Grand Ole Opry ute på vischan i Nashville i Tennessee.

Om det inte vore för direktflyget från Arlanda till New York så skulle miljoner shoppingsugna svenskar för länge sen ha insett att USA inte alls är som de urbaniserade länderna i EU, utan mer som ett enda jättelikt Småland. En nation vars samhälle och människor alltid har varit präglade av landsorten och dess värderingar.

När tusentals vetenskapsmän av judisk börd anlände till USA på 1930-talet på flykt från Nazismen, så anmärkte dom nära nog samstämmigt om hur svårt det var att anpassa sig till småstäder som Princeton (för Einstein) eller Ithaca i delstaten New York (för Hans Bethe), när dom var vana vid stadslivet i Berlin, London och Paris.

Continue reading

San Franciscos kafékultur, varför IT-folket i Silicon Valley alla vill jobba i IT-distriktet i SoMa

Published by:

Bilden är klickbar.

Hade det inte varit för det fantastiska vädret, för avståndet till resten av USA och det faktum att Kalifornien inte införlivades i USA förrän 1850, så är det tveksamt om Silicon Valley alls hade kommit att existera.

Det sistnämnda, att Kalifornien inte införlivades i USA förrän 1850 betydde att de intoleranta puritanerna aldrig fick fotfäste här, och vad vädret beträffar så betyder det mer än man kunde tro. Det är en sak att sitta och skriva datorprogram inför öppen fönster i den svenska våren, men vem sjutton kan tänka på IT när snön står meterhög utanför fönstret, när alla kommunikationer som överhuvudtaget finns har kollapsat och det viner i knutarna.

Continue reading

My Hovercraft is full of eels, vad kan du om de revolutionerande domänspecifika datorspråken (DSL)?

Published by:

Datorspråken utvecklas i allt snabbare takt, allteftersom världen datoriseras och datan digitaliseras. Behovet av nya högeffektiva datorspråk har drivit fram en ny slags språk som kallas domän-specifika datorspråk eller DSL för den som gillar förkortningar, och som mest kan jämföras med alla de reseparlörer som man ser på flygplatser över hela världen, där du på planet från Budapest till London kan lära dig nog med engelska för att förklara att din Hovercraft är full med ålar. Kolla den här nu klassiska Monty Python-sketchen.

Det finns andra exempel på samma ide.Charles Kay Ogdens skapade sin kända Basic English, som var en version av engelskan med en begränsad vokabulär och något förenklad grammatik.

Men vad de domänspecifika datorspråken mest liknar är fackspråk som den engelska som talas i de mångkulturealla sydafrikanska gruvorna med arbetare från hela Afrika, som får lära sig en speciellt gruv-engelska för att kunna tala med varandra under sitt gruvarbete långt ner under marken. Eller för den delen den svenska som pratas bland de kriminella MC-gängen i Sverige, eller för den delen bland läkare och sjuksköterskor i operationssalarna i Sverige.

Continue reading