Politik

Daily Archives: December 30, 2012

Den nakna sanningen? Modeller som uppför sig dåligt, Big Data:s problematiska baksida

Published by:

Inget nytt modeord är så populärt som Big Data eller massadata som det också ibland kallas på svenska. Big Data handlar egentligen om en helt ny historisk era, baserad på digitala data istället för som tidigare på analoga – mest pappersbaserade – data. Vad vi tidigare kallade datoråldern kommer vi framöver att döpa om till dataåldern. Datorerna är ungefär lika intressanta som farmors och farfars skördetröska eller pappas gamla skrivmaskin. Det är datan och vad den representerar som är det viktiga, inte de snabbt föråldrade verktygen som vi använder för att analysera datan som är det viktiga.

När vi analyserar data, speciellt när datan kommer i såna extrema mängder som Big Data redan gör, så använder man statistiska modeller.

Nate Silvers datamodell av det amerikanska presidentvalet, som visade sig vara så nära 100% korrekt som man kan önska sig, introducerade redan för fyra år sen Big Data och dataanalys till världen.

Men som Steve Lohr skriver i dagens New York Times, de statistiska modeller som används för att analysera Big Data är trots allt modeller av verkligheten. Och det är långt ifrån alltid som modellerna är så korrekta som Nate Silvers var. Och orsaken till det beror på det är betydligt svårare att bygga en modell av komplicerade fenomen som världsekonomin än av det amerikanska presidentvalet.

: Sure, Big Data Is Great. But So Is Intuition.

Continue reading

Fortfarande världens IT-huvudstad: Samsung expanderar kraftigt i Silicon Valley

Published by:

Även om Silicon Valley har fått växande konkurrens från allt fler IT-städer världen över så förblir Silicon Valley världens ground zero vad det gäller IT-industrin.

Företag som Microsoft med högkvarter i Redmond strax utanför Seattle har t.ex. ett stort campus här i dalen. Även Amazon har etablerat sig här, om än i mindre utsträckning, liksom Nokia, Ericsson, för att inte tala om det välkända teknikuniversitetet Carnegie Mellon University.

Nu, som Sharif Sakr skriver på Engaget, så håller Samsung på att etablera sig stort här i Silicon Valley:Samsung expands Silicon Valley crib with 1.1 million square foot R&D center

Continue reading

USA-bilder och generationsskiften, är det någon som minns Bröderna Marx – eller Olof Palme?

Published by:

För mina föräldrar representerade Bröderna Marx och deras filmer USA på samma sätt som Woody Allen och hans filmer har gjort för mig. Woody Allen kände f.ö. Groucho och gjorde bl.a. nedanstående hyllning till Bröderna Marx i sin film Everyone Says I Love You från 1996. Sånger är från Bröderna Marx film Horse Feathers (1932))

Men medan i alla fall några av Woody Allens filmer med stor säkerhet kommer att överleva honom själv, så är Bröderna Marx idag totalt bortglömda. Någon enstaka gång kan man möjligtvis se deras filmer på någon biograf som specialiserar på gamla svartvita filmer men det är allt.

Bröderna Marx representerade den mycket speciellt Vaudeville-perioden i USA, från 1880-talet och fram till tidigt 1930-tal. Underhållning för de breda folklagren ute i landet, där Bröderna Marx också turnerade i många år.

Continue reading