Politik

Matar in ankorna i Cupertino i Silicon Valley så får ni stryk på tre språk

Ja i det smala lilla Silicon Valley så har man konstigt nog satsat på gigantiska parkeringsplaster som är stora som halva Småland men inte på parker. Det var ingen som tänkte på miljön när man skövlade det gamla jordbruksbygden här i Santa Claradalen på 1950 och 60-talet och byggde upp en kopia av det östkusts- och mellanvästern-USA som invandrarna ville återskapa här i det natursköna Silicon Valley.

De parker som finns är små som frimärken, och fan tar dig om du försöker mata ankorna.

Den här skylten säger rätt mycket om Silicon Valley, eller i varje fall om Cupertino, mest känt för att det är där som Apple har sitt högkvarter. Som ni kan se så är skylten nämligen på tre språk, engelska, kinesiska och spanska. Det finns också ett tredje invandrarspråk, nämligen Vietnamesiska, men det är vanligare i San Jose än här uppe i centrala Silicon Valley.

Jag vet ärligt talat inte vad som skulle hända om du skulle försöka mata ankorna här i Memorial Park i Cupertino. Antagligen ingenting eftersom polisen har viktigare saker att syssla med än illegala ank-matare.

För ett tag sen sprang det vildsvin omkring i bergen inte långt härifrån, men nu finns det bara ankor kvar..

Och för den som sörjer det gamla idylliska jordbruksbygden från 1950-talet, och jag har träffat människor som levde här då, så är det på sin plats att påminna om att den jordbruksbygden i sin tur hade skövlat det gamla pastorala indiansamhälle som hade existerar här i flera tusen år innan de spanska kolonisterna kom.

Frågan idag är bara varifrån framtidens kolonister kommer att komma?

Pressklipp:
Inget gehör för enklare kontroll av vildsvinskött

[tags]Cupertino, Ankor i Cupertino, Parker i Silicon Valley [/tags]