Politik

USA i skuggan av det fiskala stupet, bokstavstrogna författningsfanatiker störtar USA i fördärvet.

Ännu en regeringskris i Washington, med två partier som vägrar att samarbeta, med ett USA som är delat på mitten mellan på ena sidan tepåsar, kristna fundamentalister och vapengalningar, abortmotståndare och klimatförnekare och missnöjesmänniskor i största allmänhet, och på den andra sidan alla andra.

USA liknar idag mer än någonsin en drivande Atlantångare. Så här kommer det att fortsätta under de närmaste fyra åren, och sen ytterligare in i framtiden, till den oundvikliga kraschen.

Men varför har det blivit såhär? En orsak, som jag har skrivit spaltmeter om här på bloggen är den osunda ställning som den amerikanska författningen har i dagens USA. Amerikanerna har samma bokstavstro för sin idag helt otidsenliga författning som dom har till bibeln. Bokförlag publicerar oräkneliga böcker om USA:s “founding fathers”, de män som på 1700-talet skapade USA:s författning som idag har gjort det omöjligt att stoppa vapenvåldet i USA eller att ge HBT-människor och tidigare afroamerikaner lika rättigheter, att införa demokratiska majoritetsval för presidentämbetet osv osv.

Louis MichaelL Seidman, professor i konstitutionell rätt vid Georgetown University, skriver i New York Times om den amerikanska författningens strypgrepp över USA:s politiker: Let’s Give Up on the Constitution

AS the nation teeters at the edge of fiscal chaos, observers are reaching the conclusion that the American system of government is broken. But almost no one blames the culprit: our insistence on obedience to the Constitution, with all its archaic, idiosyncratic and downright evil provisions.

Consider, for example, the assertion by the Senate minority leader last week that the House could not take up a plan by Senate Democrats to extend tax cuts on households making $250,000 or less because the Constitution requires that revenue measures originate in the lower chamber. Why should anyone care? Why should a lame-duck House, 27 members of which were defeated for re-election, have a stranglehold on our economy? Why does a grotesquely malapportioned Senate get to decide the nation’s fate?

Our obsession with the Constitution has saddled us with a dysfunctional political system, kept us from debating the merits of divisive issues and inflamed our public discourse. Instead of arguing about what is to be done, we argue about what James Madison might have wanted done 225 years ago.

As someone who has taught constitutional law for almost 40 years, I am ashamed it took me so long to see how bizarre all this is.

Det finns inga som helst tecken på att USA någonsin kommer att förändra sin bokstavstrogna inställning till sin idag helt otidsenliga författning och skapa en helt ny grundlag.

Dagens amerikanska politiker pratar sig röda i ansiktet om sin revolution, men det är en revolution som ligger långt långt bort i tiden. Det sista man vill ha är en ny amerikansk revolution. På precis samma sätt talade sig de åldrande bolsjevikerna varma om den ryska revolutionen.

Jag misstänker starkt att det kommer att gå på samma sätt för USA som det gick för USSR, om man inte sätter framtiden före forntiden och tar över kontrollen över det fritt drivande Atlantångaren. Istället för att stå på promenaddäck och be till gud och läsa högt ur den amerikanska författningen.

Pressklipp:

Budgetpaniken i USA växlar upp ytterligare,Resultatlösa förhandlingar i USA,Vid midnatt kan USA ramla nedför stupet,

[tags] Harry Reid , Joe Biden , Mitch McConnell, U.S. Senate, Video, Congress Fiscal Cliff, Fiscal Cliff, Fiscal Cliff Mcconnell, Joe Biden Fiscal Cliff, Mitch Mcconnell Fiscal Cliff, Senate Fiscal Cliff, Politics News, Det fiskala stupet i USA[/tags]

3 thoughts on “USA i skuggan av det fiskala stupet, bokstavstrogna författningsfanatiker störtar USA i fördärvet.

  1. Magnus

    Jo, Obamas problem är förstås delvis att presidenten inte har ett bättre löpande, praktiskt stöd i parlamentet så som författningen fungerar. Men hade man följt konstitutionen så som den var tänkt av grundlagsfäderna hade presidentens (och Washingtons) makt varit betydligt *mindre* än den blivit de senaste hundra åren. James Madison skulle förmodligen bedömt både Truman, Nixon, Johnson och Reagan som nära nog tyranner, i varje fall maktfullkomliga.

  2. Magnus

    Mmm, tron på konstitutionens helt ofelbara och ordagranna visdom är en tung börda i en allt mer föränderlig värld. Den både bakbinder politikerna och gör det omöjligt att ta upp de punkter där dagens politiska praxis redan skiljer sig rejält från det Madison, Washington m fl tänkte sig. Det är ju aolklart att presidenten har kommit att få större makt, och en tyngre pådrivande roll, än han skulle ha enligt grundlagsfäderna – men det är (för amerikaner) svårt att ta upp hur den saken hänger ihop med att USA idag spelar en helt annan roll.

Comments are closed.