Politik

Episk kamp om den personliga integriteten på webben mellan Silicon Valley och EU, var står den svenska regeringen?

Medan dussintals miljoner amerikaner beväpnar sig till tänderna med militärvapen för att skydda sin personliga integritet, så bryr dom sig inte ett dugg om IT-företag från Facebook till Google samlar in de mest intima detaljer om deras privatliv. Tala om dubbelstandard.

Européerna däremot har traditionellt satsat mer på den personliga integriteten på webben. Vilket inte har hindrat den svenska regeringen från att skeppa svenska bankuppgifter till USA. Men det är givetvis en helt annan sak.

Nu försöker storföretagen i Silicon Valley tvinga EU att stoppa ett antal nya lagförslag inom EU som är avsedda att stärka den personliga integriteten på nätet för att ge Facebook och Google mer tillgång till europeiska personuppgifter.

Kevin J. O’Brien skriver i New York Times om den episka kampen mellan Silicon Valley-företagen och EU: Silicon Valley Companies Lobbying Against Europe’s Privacy Proposals

Silicon Valley technology companies and the United States government are pushing hard against Europe’s effort to enact sweeping privacy protection for digital data.

Several proposed laws working their way through the European Parliament could give 500 million consumers the ability to block or limit many forms of online Web tracking and targeted advertising. All the major American tech companies have directed their lobbyists in Brussels, where the Parliament is based, to press to weaken or remove these proposals from the European provisions.

And the United States Commerce Department is lobbying on behalf of the Obama administration, which is concerned that sweeping new privacy controls could hurt the United States tech industry in Europe.

Nu har jag ingen aning om hur den svenska regeringen ställer sig till de här frågorna, men med tanke på hur lidelsefullt pro-amerikansk regeringen har varit hittills, och med tanke på hur hur EU-kommissionären Cecilia Malmström har gått USA:s ärenden , så har jag svårt för att tro att Sverige skulle vilja eller våga säga så mycket som ett pip emot mot de amerikanska kraven.

Men jag kan givetvis ha helt fel. I så fall hoppas jag att någon rättar mig. Hur som helst så är det här en mycket viktig strid som mycket väl kan komma att ge amerikanska företag tillgång till gigantiska mängder data om EU:s befolkning. Data som sen lätt som en plätt hamnar i NSA:s databaser.

Pressklipp:
800 000 svenskar vill inte koppla upp sig,Anonymous förklarar krig mot USA,

[tags]NSA, Cecilia Malmström, Personliga Integriteten på Webben, Silicon Valley mot EU , Personlig Integritet [/tags]

One thought on “Episk kamp om den personliga integriteten på webben mellan Silicon Valley och EU, var står den svenska regeringen?

 1. Erik Mjöberg

  För E-legitimation är näringsdepartementet berett att överge kravet på integritetsskydd
  Eva Flyborg, fp, ställde en skriftlig fråga till statsrådet Anna-Karin Hatt, c, om Hänsyn till människors integritet vid användande av e-legitimation. Eva Flyborg erfor att ”utgivarna” av e-legitimation får tillgång till uppgifter om vilka tjänster en enskild innehavare använder sig av. Hon pekade på att detta innebär ett stort intrång i den enskildes integritet.
  I sitt svar undvek statsrådet att ta upp Eva Flyborgs påstående i sak.
  I det senaste förslaget till E-legitimation kommer information om vilka tjänster en användare anlitar samlas in centralt hos E-legitimationsnämnden (en myndighet knuten till Skatteverket). Lagringen av informationen görs i ett drygt år, vilket är längre än för Datalagringsdirektivet.
  E-legitimationsnämnden har också inrättat en anvisningstjänst och en central signeringstjänst som också känner till vilka tjänster användarna anlitar. Allt detta är intrång i den personliga integriteten.
  All denna insamling av personuppgifter är tekniskt helt onödig och strider därför mot Personuppgiftslagen (PUL). Personligen har jag i skrivelser till Datainspektionen försökt att få myndigheten att inta en ståndpunkt i frågorna, men den har hela tiden undvikit att ta ställning.
  Lagförslag om E-legitimation
  Snart kommer en proposition om E-legitimation. Jag uppmanar samtliga riksdagsmän att stoppa detta integritetskränkande förslag till E-legitimation!

Comments are closed.