Politik

Fildelning och smuggling över Yalufloden, kapitalister i Nordkorea bäddar för Kim-regimens fall

Kommer Kim-dynstin i Nordkorea att kunna stå emot globaliseringen och den moderna IT-teknologin och fortsätta att hålla sin befolkning i ovetskap om hur världen utanför ser ut? Det här är en utomordentligt viktig fråga för om Kim-dynastin kan bygga upp ett samhälle vid sidan av resten av den alltmer sammankopplade världen, så kommer regimer som den Iranska, Kinesiska, Syriska, Saudi Arabiska osv, kanske också kunna göra detsamma.

Av alla dagens diktaturer är den Nordkoreanska politiskt den i särklass mest framgångsrika. Strunt i att några miljoner medborgare har dött svältdöden och att några hundra tusen nordkoreaner sitter fängslade under helt omänskliga förhållanden i gigantiska fångläger.

Om det är en sak som regimen inte behöver oroa sig för så är det en aldrig så blygsam opposition. Och orsaken till det är givetvis att nordkoreanerna inte har minsta aning om hur livet ter sig i Sydkorea, Kina, USA eller något land utanför landets hårdbevakade gränser.

Fram tills nu, när små sprickor har börjat skönjas i murarna, sprickor genom vilka smugglare för in förbjudna varor och inte minst konsumentartiklar som förbjudna filmer och nyhetsprogram. Och för smugglarna är det pengar och inte ideologi som gäller. Och dom tjänar nog med pengar för att kunna muta gränsvakter och poliser. M.ao. Nordkorea har börjat få kapitalister.

Economist tar över: The new capitalists
Even as another nuclear provocation looms, hope glimmers for the world’s most oppressed people

As in China, capitalism is letting in the outside world—a vital change for a people fed only grotesque lies.

Corrupt border guards and security operatives can be bribed by people determined, for religious or political reasons, to get information in and out. The mobile phones, computers and radios that the traders sell are eroding the state’s monopoly on truth.

Television shows and films smuggled in on memory sticks confront North Koreans with the potentially revolutionary fact that their brethren in the South live in comfort and plenty—and without the fear of a knock on the door at midnight.

They discover that the Workers’ Utopia is built on a Great Lie. And the capitalists count because they stand somewhat apart from the security establishment.

Familjen Kim har alltid omgivit sig med en cirkel av revolutionära familjer från kommunistregimens början. Men de nya kapitalisterna kommer från utanför Kims cirkel av partigängare och akolyter. Människor vars främsta intresse är ekonomisk vinning och inte politiskt förtryck. Och kapitalisterna är knappast intresserade av att se gigantiska summor gå till den norkoreanska krigsmakten.Sprickor håller således på att växa fram i vad som brukade vara en monolitisk stat.

Nu kommer säkert Kom Jong-un att kunna behålla makten i många år och decennier än. Men hans möjligheter att hålla nordkoreanerna ovetande om omvärlden minskar år för år.

Det kinesiska kommunistpartiet har hittills lyckats förena en kapitalistisk ekonomi med diktatur. Frågan är om Nordkorea på sikt kommer att kunna göra detsamma.

I det här sammanhanget är det intressant att se hur viktig fildelning är för att underminera Kim-regimen. Dvs aktivister smugglar in pyttesmå billiga USB-diskar med piratkopierade filmer, nyhets och underhållningsprogram, på samma sätt som sker på Kuba.

Det är rätt tragiskt att inse att den svenska regeringen, liksom även den amerikanska för den delen, faktiskt skulle göra gemensam sak med Kim-regimen för att, av upphovsrättsliga skäl, stoppa sådan smuggling.

Sån är världen.

Pressklipp:
Så ska Kina jämna ut inkomstskillnaderna,Kinesiska miljöaktivister fängslas

[tags] Kim Jong Un , Kim Jong Un Assassinated , Kim Jong Un Assassination , Kim Jong Un Dead , Kim Jong Un Death , Kim Jong Un Death Rumor , Kim Jong Un Twitter , Kim Jongun ,North Korea, Video, Korea Rocket, Korea Rocket Launch, North Korea Launches Rocket, North Korea Missile Launch, North Korea Missile Launch 2012, North Korea Rocket, North Korea Rocket Launch, World News [/tags]