Politik

Inget sex för oss tack, amerikanska kvinnor föder allt färre barn

Rivalerna USA och Kina har mer gemensamt än man kanske skulle tro. De är båda stormakter som brottas med samma problem kring en åldrande befolkning och sjuknade barnafödande. Men medan Kinas kvinnor är förbjudna att ha mer än ett barn (annat än om de gifter om sig), så är amerikanskorna idag inte lika intresserade av att stå vid spisen och föda barn. Något som har lett till att USA har sin egen, helt frivilliga “enbarns+politik”

Jonathan V Last skriver i Wall Street Journal: America’s Baby Bust. The nation’s falling fertility rate is the root cause of many of our problems. And it’s only getting worse.

Forget the debt ceiling. Forget the fiscal cliff, the sequestration cliff and the entitlement cliff. Those are all just symptoms. What America really faces is a demographic cliff: The root cause of most of our problems is our declining fertility rate.

The fertility rate is the number of children an average woman bears over the course of her life. The replacement rate is 2.1. If the average woman has more children than that, population grows. Fewer, and it contracts. Today, America’s total fertility rate is 1.93, according to the latest figures from the Centers for Disease Control and Prevention; it hasn’t been above the replacement rate in a sustained way since the early 1970s.

USA:s minskade barnafödande ligger bakom många av landets svåraste sociala problem. Författaren menar att USA:s sociala problem liknar rivalen Kinas, som också har an åldrande befolkning på grund av ett lågt barnafödande. I Kinas fall planerat, i USA:s fall oplanerat.

Men varken Kina eller USA kommer att kunna återgå till sin gamla befolkningskurva med en bred bas med unga och en smal topp av gamla.

Det här är något man måste lära sig leva med, vare sig man vill eller inte.
Och hur man gör det kommer att avgöra om USA kommer att kunna lösa sina ekonomiska och sociala problem eller inte.

Pressklipp:
EU och USA ska förhandla om frihandelsavtal,Kina större handelsnation än USA,EU och USA ska förhandla om frihandelsavtal

[tags]Amerikanska kvinnor, Barn i USA, Amerikanska födelsetal, Folkmängden i USA [/tags]

One thought on “Inget sex för oss tack, amerikanska kvinnor föder allt färre barn

 1. San

  Bland OECD-länder står 1,97 ganska bra. Bara Frankrike och Nya Zealand ligger högre. Sverige ligger som jämförelse på 1,67 och EU på 1,58.

  Ser man på befolkningsökning så ligger USA 4:a
  Australien 1,13
  Irland 1,11
  Schweiz 0,92
  USA 0,90
  Kina 0,47
  EU 0,22
  Sverige 0,17
  Tyskland -0,20

Comments are closed.