Politik

Glöm Ray Kurzweils Singularitet, neurovetenskaparen Miguel Nicoleli visar hur människan kan komma att assimilera datorerna

Ray Kurzweil är en inte helt okänd amerikansk futurist, inte helt olik giganten, i ordets fyfiska mening, Herman Kahn. Men medan Herman Kahn var en bjässe så är Ray Kurzweil vad man på engelska kallar en “pocket person”, dvs liten nog att man kan stoppa honom i fickan. Men Kurzweils hjärna är det inget fel på, och förutom ett antal uppfinningar på områden som talsyntes, maskinläsning och talförståelse så har han framfört tankar och idéer kring vad han kallar en teknisk singularitet, som går ut på att att datorer kommer att kunna bli intelligenta och medvetna samt att människor kommer att kunna bli odödliga genom nanoteknik. Under Kurzweils livstid.

Hans skriverier har gjort honom berömd och bl.a. lett till en anställning på Google, se videon ovan från förra året.

Men det många som till skillnad från Kurzweil behärskar nbeurovetenskapen, som anser att han inte vet vad han talar om. Och en av dom är Miguel Nicolelis vid Duke Unbiversity.

Antonio Regalado skriver i MIT Technology Review om Miguel Nicolelis vision av en framtid som inte kommer at bestå av intelligenta robotar som ersätter människan utan om hur människan kommer att utnyttja IT och datorer för egen vinning. och till skillnad från Kurzweil så har Nicolelis gjort praktiska experiment som visar att han mycket väl kan ha rätt: The Brain is Not Computable. A leading neuroscientist says Kurzweil’s Singularity isn’t going to happen. Instead, humans will assimilate machines.

The experiment, in which several mice were able to follow sensory cues from the infrared detector to obtain a reward, was the first ever to use a neural implant to add a new sense to an animal, Nicolelis says.

That’s important because the human brain has evolved to take the external world—our surroundings and the tools we use—and create representations of them in our neural pathways. As a result, a talented basketball player perceives the ball “as just an extension of himself” says Nicolelis.

Similarly, Nicolelis thinks in the future humans with brain implants might be able to sense X-rays, operate distant machines, or navigate in virtual space with their thoughts, since the brain will accommodate foreign objects including computers as part of itself.

Nicolelis tankar går i samma banor som vad jag skrev om igår: Rex, den bioniska människan, kommer vetenskapen att kunna skapa artificiella människor?

Jag har själv aldrig trott på Ray Kurzweils utopier, men jag tror trots det att datorerna kommer att ta över allt på fler yrkesområden. Och eftersom vi redan ser det runt omkring oss så är det knappast kontroversiellt.

Nicolelis är synnerligen intressant och visionär och bådar om en kapplöpning mellan människan och datorn där slutresultatet kommer att bli en intressant symbios. Och hans vision och också det positiva att den överensstämmer med den som Roger Penrose har lagt fram i sin nu ikoniska The Emperor’s New Mind, dvs att hjärnan och datorerna är två helt skilda saker, som utför sina kalkyler på två helt olika sätt, och där den ena inte kan ersätta den andra.

Pressklipp:
Tekniktrenderna som lovar mest, Hjärnan kartläggs i nytt megaprojekt,SvR

[tags]Robotar,Willow Garage, Asilomar Conference Grounds, Monterey Bay, DARPA, Predator, Silicon Valley, Menlo Park, Artificial Intelligence, Kiva Amazon, Robotar, Baxter, Börsrobotar [/tags]