Politik

Daily Archives: March 12, 2013

Big Data och massavlyssning av flygpassagerare ska göra säkerhetskontrollerna onödiga

Published by:

Under de senaste tolv åren har alla flygpassagerare utsatts för närgångna säkerhetskontroller som inte har gjort någon skillnad mellan olika slags passagerare. En 95-åring har kontrollerats lika mycket som en tioåring eller 20-åring. Alla är misstänkta, alla måste kontrollerats.

Vilket har lett till låga köer och väldigt ineffektiva säkerhetsprocedurer.

Men med Big Data och massavlyssning så håller amerikanska myndigheter nu på att utveckla mindre inträngande procedurer genom att bygga upp detaljerade datamodeller av varje passagerare med hjälp av den massavlyssningsinformation som redan finns i de flesta länder.

Så om du anses ofarlig så kommer du att kunna gå rakt igenom säkerhetskontrollen med minimal kontroll.

Susan Stellin skriver i New York Times:

Continue reading

Filosofiprofessor Joseph Levine ställer frågan: är ett Israel baserat på etnicitet och religion förenligt med tolerans och demokrati?

Published by:

Under 1960, 70, 80, 90 och långt in på 2000-talet så vallfärdade många svenskar på vänsterkanten, däribland Olof Palme, till Kuba för att med egna ögon se det Kubanska undret. Vad man inte ville erkänna var att den kubanska diktaturen hade betydligt mer gemensamt med andra diktaturer i Latinamerika än vad som skilde dom åt.

På samma sätt är så är likheterna mellan Binjamin Netantyahus Israel och dess främsta fiende Iran större än man kanske kunde tro.

Även om Iran inte har tillstymmelsen till fria val så är både Israel och Iran baserad på etnicitet och religion och, båda är intoleranta mot minoriteter.

I en artikel som knappast hade kunnat publiceras i New York Times så sent som för några år sen, så ställer filosofiprofessor Joseph Levine vid University of Massachusetts frågan om Israel som en etnisk och religiös statsbildning verkligen kan vara förenlig med tolerans och demokrati?

On Questioning the Jewish State

Continue reading

Diabeteskriget mellan läskedrycksförsäljarna och borgmästaren Michael Bloomberg i New York

Published by:

USA är unik i världshistorien som den enda stormakt där befolkningen har försökt att begå självmord genom att äta ihjäl sig. Enligt American Diabetes Associationså lider 26 miljoner amerikaner av diabetes och siffran växer år för år. Den amerikanska diabetesepidemin är en av orsakerna till att den amerikanska sjukvården sviktar under trycket av alla sjuka amerikaner.

Men när New Yorks borgmästare försökte begränsa storleken på de gigantiska läskedrycksförpackningar som läskedrycksföretagen proppar på de fattigaste New York-innevånarna så gick han på pumpen så det small.

Michael M. Grynbaum skriver i New York Times: Judge Blocks New York City’s Limits on Big Sugary Drinks

Continue reading