Politik

Big Data och massavlyssning av flygpassagerare ska göra säkerhetskontrollerna onödiga

Under de senaste tolv åren har alla flygpassagerare utsatts för närgångna säkerhetskontroller som inte har gjort någon skillnad mellan olika slags passagerare. En 95-åring har kontrollerats lika mycket som en tioåring eller 20-åring. Alla är misstänkta, alla måste kontrollerats.

Vilket har lett till låga köer och väldigt ineffektiva säkerhetsprocedurer.

Men med Big Data och massavlyssning så håller amerikanska myndigheter nu på att utveckla mindre inträngande procedurer genom att bygga upp detaljerade datamodeller av varje passagerare med hjälp av den massavlyssningsinformation som redan finns i de flesta länder.

Så om du anses ofarlig så kommer du att kunna gå rakt igenom säkerhetskontrollen med minimal kontroll.

Susan Stellin skriver i New York Times:

As the focus turns more to identifying suspect travelers, not just suspect items, the government is also looking at data that airlines and travel agents have collected on their customers, ranging from birth dates and passport numbers to potentially confidential details apparent in travel itineraries (like a flight to Pakistan) and group discount codes (for a trip to a conference, for instance).

For passengers on international flights, much of the data in these “passenger name records” is already shared with the Department of Homeland Security, although the agency has agreed to filter out certain records, like a traveler’s kosher or halal meal preference — a potential indicator of religion — barring “exceptional circumstances.”

But the prospect of using passenger data not just for border control, but also to make airport screening decisions, exposed a fissure between more privacy-oriented European officials and their American counterparts.

EU kommer alltså att förse amerikanska myndigheter med i stort sätt all personinformation som CIA och NSA och TSA och alla andra sökenhetstjänster kommer att be om, efter litet politiskt knorr.

Om USA däremot kommer att före europeiska säkerhetsorgan med information om amerikanska flygpassagerare återstår att se.

Men det intressanta här är kanske inte massavlyssningen i sig själv, utan det faktum att myndigheter världen över nu håller på att få tillgång till minutiöst detaljerad information om alla medborgare.

Information som säkert kommer att få användning på ett otal nya områden. Från att avgöra om du kommer att få ett banklån till vilken försäkring du kommer att kunna köpa, osv.

Pressklipp:
Årets lyft för flygklubben utan flygfält,Fickknivar tillåts trots kritik

[tags]Flygsäkerhet, Säkerhetskontroll och Big Data, Massavlyssning och Flyget [/tags]

2 thoughts on “Big Data och massavlyssning av flygpassagerare ska göra säkerhetskontrollerna onödiga

Comments are closed.