Politik

Daily Archives: March 14, 2013

Tre viktiga artiklar om inbördeskriget i Syrien och Mellanösterns framtid

Published by:

Inbördeskriget i Syrien rör sig med en snigels hastighet. Efter två blodiga år, 70 000 dödsoffer och en miljon flyktingar, så finns det inga tecken på en snart slut på kriget.

Men bara för att utvecklingen går så långsamt så betyder det inte att läget inte förändras.

Vi vet t.ex. från de tre artiklarna som följer att Assad-regimen har försvagats. Av de cirka 220.000 soldater som regimen förfogade över innan inbördeskriget bröt ut, så har man idag kvar omkring 65 000 soldater i sina styrkor.

Vi vet också att regimen nu har låtit Stormuftin Ahmad Badreddine Hassoun gå ut med en fatwa, eller religiöst påbud som förklarar att värnplikt är en “nationellt plikt för alla troende”.

Continue reading

Reforminstitutets Stefan Fölster om MOOC och svensk universitetsutbildning

Published by: