Politik

Tre viktiga artiklar om inbördeskriget i Syrien och Mellanösterns framtid

Inbördeskriget i Syrien rör sig med en snigels hastighet. Efter två blodiga år, 70 000 dödsoffer och en miljon flyktingar, så finns det inga tecken på en snart slut på kriget.

Men bara för att utvecklingen går så långsamt så betyder det inte att läget inte förändras.

Vi vet t.ex. från de tre artiklarna som följer att Assad-regimen har försvagats. Av de cirka 220.000 soldater som regimen förfogade över innan inbördeskriget bröt ut, så har man idag kvar omkring 65 000 soldater i sina styrkor.

Vi vet också att regimen nu har låtit Stormuftin Ahmad Badreddine Hassoun gå ut med en fatwa, eller religiöst påbud som förklarar att värnplikt är en “nationellt plikt för alla troende”.

Så regimen håller på att få problem med nyrekryteringen.
Men till de reguljära förbanden så kommer också ett ökat antal lokala milisförband, så det finns inga direkt tecken på att regimen skulle vara i någon omedelbart fara att kollapsa.

Joseph Holliday skriver ingående och utförligt om regimens styrkor på Understanding War.org: The Assad Regime: From Counterinsurgency To Civil War

On paper, the Assad regime maintained approximately
60 brigade-level maneuver units with which it might have put down the uprising. in practice, the regime has not deployed all of these units, and those that have deployed have rarely operated at full strength. Taken together, these limitations suggest that from the outset of the conflict, Assad has relied on approximately one-third of the Syrian Army’s doctrinal combat power to conduct his campaign against the opposition.

The Syrian Army had an estimated 220,000 soldiers in 2011, but the above estimates suggest that the regime has only been able to rely on approximately 65,000 troops.

Nu kan det verka som en stor minskning från 220 000 till 65 000 man, men sanningen är att Assad aldrig hade 220 000 soldater som han kunde lita på. För regimens har alltid brottats med lojalitetsproblem inom sin krigsmakt, och det är därför som man inte har kunnat försöka återerövra de omfattande områden på gränsen mot Turkiet och Irak som motståndsrörelsen nu behärskar.

Mike Giuglio i the Daily Beast ger ögonblicksbilder från inbördeskriget Inside Bashar al-Assad’s Army. The Syrian military is crumbling—and becoming more extreme in its fight for survival.

Since getting called to duty in the revolution’s early days, Khalil watched as the once-fearsome military steadily deteriorated. Tanks and other heavy weaponry fell into disrepair. Thousands of troops, and hundreds of senior officers, were lost to death and desertion, and many switched to the rebels’ side. The same army that once rolled tanks and troops down the highway to assault the rebellious city of Homs took to shelling the opposition from afar, or bombing them from the sky. Now, rebel forces are even threatening the government in its stronghold of Damascus.

But as Assad’s army weakens, rebels and analysts warn, it is also becoming more extreme in its fight for survival. And two of the grimmest scenarios observers have long feared—that Islamic extremism could come to dominate the rebel fight, and that Assad could decide to attack with chemical weapons—now look more likely than ever to take hold.

Anne Barnard, till sist, skriver på samma tema i New York Times: Syria Military Shows Strain in a War It Wasn’t Built to Fight

The Syrian military’s ability to fight rebels and hold territory has steadily eroded, forcing it to cede the job of running many checkpoints to paramilitary groups, give up a provincial city last week without much of a fight and even enlist the top state-appointed Muslim cleric as a recruiter.

Though the government forces remain better armed and organized than the rebels, two years of fighting have pushed the military to continue to scale back its ambitions and rethink its tactics.

In recent days, the government has signaled a growing anxiety over its ability to refresh the depleted and exhausted ranks of soldiers, and has continued to consolidate its forces around the capital, Damascus.

The expanse of Syria is now a patchwork, where the government retains at least a partial grip on most major cities but where the rebels have extended their authority across a growing swath of the north and northeast.

Vi vet också att de motståndsmän som tränas av USA, Storbritannien och Frankrike i Jordanien, endast handlar om mycket små styrkor som man hoppas kunna sätta in för att säkra regimens giftgasdepåer när regimen en gång faller. Det handlar alltså inte om att träna soldater som ska sättas in i Syrien så länge som regimen sitter kvar.

Så motståndsrörelsen kommer att fortsätta att göra långsamma framsteg utanför storstäderna, medan regimen kommer att hålla fast vid linjen Damaskus, Homs, Hama, Idlib och Aleppo och området ut mot ksten vid Latakia och Tartus.

Frågan idag är vilken sida som kan förse sina allierade med det största militära stödet. Iran, Ryssland och Hizbollah eller USA, EU, Saudi Arabien och Qatar?

Det är långt ifrån omöjligt att kriget, som regimen säger, kan fortsätta in på år 2004 och kanske t.o.m. fram till 2005. Det enda vi kan vara säkra på är att det idag är uteslutet att Assad-regimen skulle kunna återerövra de områden som motståndsrörelsen redan och befriat.

Men för att kunna avsluta kriget så måste alltså motståndsrörelsen inta Damaskus, och det är idag omöjligt, med den lätta beväpning man har.

Så frågan är hur länge regimen kan fortsätta att försvara Damaskus. Sex månader, ett år, två år?

Men när Assad-regimen en gång faller, så kommer Hizbollahs läge att bli mycket prekärt, och mullorna i Iran kommer att bli avsevärt försvagade.

Frågan är sen också om ett Sunni-styrt Syrien kan pressa USA och Israel att ge palestinerna deras frihet.

Pressklipp:

[tags]Bashar Assad, Syria Assad, Assad USA, Obama Syrien, Inbördeskriget i Syrien [/tags]

One thought on “Tre viktiga artiklar om inbördeskriget i Syrien och Mellanösterns framtid

 1. Marcin

  Är rykylen proportionell mot projektilens massa?

  Holländarna tycks oroade, men vi kryddar mera för smakens skull.

  http://uk.news.yahoo.com/dutch-raise-terror-threat-over-syria-fighters-105121937.html#I58WzZS

  http://www.washingtonguardian.com/quickreads/dutch-government-fears-local-terrorists-returning-fighting-syria
  (catchad kopia fungerar fortfarande)

  http://www.macon.com/2013/03/13/2393448/dutch-government-raises-terror.html

  I andra fall är det mödrarnas desperation som håller frihetstörstande män hemma.
  Från Tunisien till Syrien:
  http://www.liveleak.com/view?i=ebc_1363127404

  Föreställ er samma situation under andra världskriget?

  Harkel..

Comments are closed.