Politik

USA som Bogesunds slott, kan de amerikanska delstaterna göra vad centralregeringen i Washington inte klarar av, nämligen återuppbygga USA?

För den som är intresserad av omvärlden och den forna supermakten USA, så
är det alltid bra att börja med att läsa Sveriges enda tankemsedja, nämligen Blandaren.

Och där i Gåsblandaren 1963, kan vi läsa en superb artikel som passar in på dagens USA. Skrivet av den legendariske Pim-Pim, med titeln “Förordande av Denna Bok”, nämligen Urminnesblandaren som jag råkar ha ett exemplar av, skriver Blandaren bl.a. “När Bogesunds slott förklaras i vanhävd och blir inlöst av staten (vår erfarnaste utövare av vanhävd), skriver Blandaren en magistral uppsats om slottets förfall, om dräktiga älghonor i biblioteket och ängarna som korna gått bet på. Men mitt i kritiken anslås en fridfullt bukolisk ton, vid vägkanten satt en rättare och felade.

Och så är det onekligen i dagens USA, ett gigantiskt nedgången slott med dräktiga älghonor i biblioteket, vägar som är så fulla med hål att jag blir sjösjuk när jag ger mig ut på de tidigare så stolta motorvägarna här i Silicon Valley, gasledningar som exploderar, sjukvårds- och skolsystem som är bland de mest ineffektiva och sämsta i västvärlden, och en självdestruktiv regering som inte kan dra jämt i Washington.

Men mitt ibland all den här misären så finns det alltid optimister, och en son är den brittiska Economist, som jag faktiskt prenumererar på, och läser från första till sista sidan varje vecka.

Efter att ha letat med ljus och lyfta så har man kommit fram med några ljusglimtar som kan vara a intresse att läsa: The America that works. Luckily, dysfunction in Washington is only one side of America’s story

Pressed for cash, states are adopting sweeping reforms as they vie to attract investments and migrants. Louisiana and Nebraska want to abolish corporate and personal income taxes. Kansas has created a post called “the Repealer” to get rid of red tape and pays a “bounty” to high schools for every vocational qualification their students earn in certain fields; Ohio has privatised its economic-development agency; Virginia has just reformed its petrol-tax system.
Explore our interactive map and guide to the stats of America

In this second, can-do America, creative policymaking is being applied to the very problems Congress runs away from, like infrastructure spending. While the federal government twiddles its thumbs, states and cities, which are much shorter of cash, are coming up with new ways to raise money for roads, bridges and schools. Chicago has a special trust to drum up private funds to refurbish decrepit city buildings. Indiana has turned to privatisation to raise money for road-building.

Även USA:s undermåliga skolsystem visar vissa tecken på förändring. Fyrtiofem av USA:s delstater utvecklar nya kursplaner. Skoltester blir strängare, och skolor och lärare ska äntligen hålls ansvarig för resultatet. Trettioåtta delstater har knutit lärarlönerna till elevernas testresultat.

Det här är alldeles sant, men samtidigt rätt non sequitur. För USA:s skolor kommer inte att förbättras av att man sätter åt lärarna. För att förbättra skolsystemet krävs höjda skatter och öka investeringarna, och det är politiskt omöjligt i stora delar av landet. Man måste också Så cyberkrigar USA och Kina,USA skär ned på missilförsvaret i Europa,Infekterad debatt om Irak i USA,Atomhot får USA att öka försvar

[tags]Obama Sequester Cuts, Obama Sequester Cuts 2013, sequester, Sequester 2013, Sequester Cuts, Sequester Cuts 2013, Sequestration, White House Sequester, Politics News [/tags]

One thought on “USA som Bogesunds slott, kan de amerikanska delstaterna göra vad centralregeringen i Washington inte klarar av, nämligen återuppbygga USA?

  1. christoffer

    “Man måste också Så cyberkrigar USA och Kina,USA skär ned på missilförsvaret i Europa,Infekterad debatt om Irak i USA,Atomhot får USA att öka försvar”

    Avslutet av inlägget är lite luddigt.

Comments are closed.