Politik

Daily Archives: March 19, 2013

Från amerikansk horisont, de papperslösas problem kan lösas. Tobias Billström bör avgå med omedelbar verkan

Published by:

Hade en amerikansk minister sagt något så katastrofalt som Sveriges Migrationsminister Tobias Billström just gjort så hade han redan fått avgå med omedelbar verkan. Och han hade gjort det självmant.

När en statsminister, president eller VD anställer höga chefer så väntar man sig att vad chefen än gör så kommer han eller hon i vilket fall som helst veta hur man uppför sig, vad man säger och aldrig någonsin trampa i klaveret.

Ett exempel på hur man ska uppträda är följande lördagsintervju med Centerns Anna-Karin Hatt –
räcker den förnyelsebara energin?
. Hon har koll på sitt ämne, svarar klart och tydligt och behåller kontrollen över diskussionen.

Det här är alltså vad man väntar sig av en chef eller minister. Så när en minister inte bara en gång utan flera trampar i klaveret så in i den som Billström nu har gjort flera gånger så kan statsministern helt enkelt inte lita på honom längre,och han måste gå.

Niklas Orrenius skriver i DN: De flesta bor inte hos de som är blonda och blåögda

Continue reading

Hur farlig är MOOC-rörelsen för det skattefinansierade svenska universitetsväsendet?

Published by:

Bilden är klickbar

Om vi ser tillbaks på alla de otaliga innovationer som har alstrats här i Silicon Valley under de senaste fyrtio åren så är jag övertygad om att MOOC-konceptet kommer att räknas som ett av de allra största.

MOOC är en förkortning av Massive open online courses och jag har redan skrivit spaltmetrar om den här rörelsen, som kommer att förändra universitetsundervisningen världen över.

Jag har skrivit spaltmetrar om MOOC-rörelsen , bl.a. om Reforminstitutets Stefan Fölsters artikel i ämnet

Nu befinner sig den här rörelsen fortfarande i sin linda, MOOC-organisationerna har t.ex. ännu inte börjat erbjuda hela utbildningar, bara individuella kurser, och man har ännu ingen lösning för hur muntliga tentor ska genomföras. Utan muntlig tentamen gör det knappast att mäta kunskaper på samma sätt som i dagens universitet.

Men klart ät att MOOC är här för att stanna och att de stora universiteten, som kan skapa kurser för de tre stora MOOC-organisationerna, kommer att vinna, medan de mindre universiteten kan komma att förlora.

Jessica Leber skriver på MIT Technology Review: In the Developing World, MOOCs Start to Get Real. Putting free U.S. college courses online is only the first step to filling higher education needs around the world.

Continue reading

Allt starkare opinion för könsneutrala äktenskap i USA, hur röstar Högsta Domstolen?

Published by:

Könsneutrala äktenskap med den Kristna Högern på marken framför

Det traditionellt så konservativa amerikanska samhället genomgår just nu en snabbare liberalisering och modernisering än på mycket länge. Det verkar nästan som om USA nu får den “amerikanska vår” Europa fick på 1960-talet men som stoppades av högervågen i USA. Ända sedan dess har de olika kontinenterna gått år motsatt håll. För att nu kanske återigen gå åt samma håll.

Det högkonservativa republikanska partiet brottas med förnyelse eller förintelse, USA har börjat diskutera det utbredda vapenvåldet och en av den Kristna Högerns nyckelfrågor, förbud mot könsneutrala äktenskap har tappat stort i folkopinionen.

Washington Post har de senaste opinionssiffrorna: Gay marriage support hits new high in Post-ABC poll

Continue reading