Politik

Hur farlig är MOOC-rörelsen för det skattefinansierade svenska universitetsväsendet?

Bilden är klickbar

Om vi ser tillbaks på alla de otaliga innovationer som har alstrats här i Silicon Valley under de senaste fyrtio åren så är jag övertygad om att MOOC-konceptet kommer att räknas som ett av de allra största.

MOOC är en förkortning av Massive open online courses och jag har redan skrivit spaltmetrar om den här rörelsen, som kommer att förändra universitetsundervisningen världen över.

Jag har skrivit spaltmetrar om MOOC-rörelsen , bl.a. om Reforminstitutets Stefan Fölsters artikel i ämnet

Nu befinner sig den här rörelsen fortfarande i sin linda, MOOC-organisationerna har t.ex. ännu inte börjat erbjuda hela utbildningar, bara individuella kurser, och man har ännu ingen lösning för hur muntliga tentor ska genomföras. Utan muntlig tentamen gör det knappast att mäta kunskaper på samma sätt som i dagens universitet.

Men klart ät att MOOC är här för att stanna och att de stora universiteten, som kan skapa kurser för de tre stora MOOC-organisationerna, kommer att vinna, medan de mindre universiteten kan komma att förlora.

Jessica Leber skriver på MIT Technology Review: In the Developing World, MOOCs Start to Get Real. Putting free U.S. college courses online is only the first step to filling higher education needs around the world.

Students in countries like India and Brazil have been signing up in droves for these massive open online courses, or MOOCs, offered for free from top-tier universities, such as Stanford, MIT, and Harvard.

One of the major challenges for MOOCs—which so far mostly come from U.S. universities—is to tailor the content of courses to a diverse worldwide audience with any number of combinations of language, educational, motivational, and cultural backgrounds. Critics fear the rise of big box education from only a few elite institutions in Western nations, and worry these may not fit the different learning styles in different nations.

Vill vi verkligen att alla svenska universitetsstudenter ska utbildas på amerikanska universitet?

David Wallios skriver i New York Times:
Colleges Assess Cost of Free Online-Only Courses

For the universities that create free online courses, mainly major colleges with A-plus brands, relationships with Coursera, Udacity and edX could pay dividends. Mega classes, which can draw hundreds of thousands of students, may aid faculty retention, providing a perk for star professors. And all MOOC marketers promise to share revenues with partner universities, although the path to profitability is murky.

Professor Thrun, Udacity’s chief executive, concedes this. “The truth is for all these massive online courses that are being offered for free, there’s clearly a question of what our business model is, and I don’t think there is a good answer quite yet,” he said.

Klart är att vi kommer att få många olika modeller för hur MOOC-kurserna används. Här i Silicon Valley kommer t.ex. San Jose State University att använda MOOC-kurser för sina svagaste elever.

I Sverige kan jag tänka mig att regionala högskolor kan använda MOOC-kurser för att komplimentera det ordinarie utbudet.

Eller kanske åtminstone ett svenskt universitet satsar på sina egna MOOC-kurser. Det här är en teknologi som Sverige borde behärska och utveckla. Det skulle kunna ge många arbetstillfällen och leda till många nya startupföretag.

Annars finns alltid risken för att vi bara ger upp och utlokaliserar all svensk universitetsutbildning till USA.

Vilket inte vore bra för vare sig det svenska utbildningsväsendet eller den svenska IT-industrin.

Pressklipp:
Kvinnorna intar Iraks universitet, Högt betyg till ingenjörsutbildningar,

[tags]MOOC, Sverige och MOOC, Stefan Fölster MOOC, MOOC Sverige, Svenska Universitet MOOC [/tags]

One thought on “Hur farlig är MOOC-rörelsen för det skattefinansierade svenska universitetsväsendet?

  1. roger

    Då får väl sverige lagstifta om att vi måste lära oss saker i svenska skolbyggnader även på äldre dagar… Det råder ju stor enighet om att detta skall vara det enda lagliga sättet att ta till sig kunskap på om man är under 15

Comments are closed.