Politik

Syrien: motståndsrörelsen intar militärbas i Saida, Kerry i Saudi Arabien, amerikanska drömare mot rebellerna?

Militärbasen i Saida. Bilden är klickbar.

Inbördeskriget i Syrien mal på, med stadiga om än långsamma framsteg för rebellerna, som nu senast har intagit en luftförsvarsbas tillhörande den 38:e syriska divisionen i staden Saida i södra Syrien, ungefär åtta km från gränsen mot Jordanien. Se bilden ovan.

Både SvD och DN påstår att det rör sig om en flygbas, men det enda man behöver göra för att se att så inte är fallet är att kolla på Google Maps, så ser man att det inte finns minsta tillstymmelse till landningsbana. Så det här handlar alltså om en helt vanlig militärbas.

SvD skriver: Syriska rebeller intog flygbas. DN har samma fel: Syriska rebeller intog flygbas

Erika Solomon skriver på Reuters att det rör sig om en luftförsvarsbas, något helt annat:

The rebels on Saturday also seized several military sites along the Jordanian-Syrian border, according to the British-based Syrian Observatory for Human Rights, which has a network of informants across the country.>

Vad som gör den här händelsen intressant är att striderna sägs ska ha rasat i två veckor, och trots det har regimen alltså inte lyckats undsätta garnisonen. Saida ligger inte mer än tio mil söder om Damascus, och Assad-regimen skulle alltså lätt ha kunnat skicka en pansarbridag eller helikopterburna trupper för att bryta belägringen. Det faktum att man inte har gjort det visar hur försvagad regimen verkligen är.

Man koncentrerar sina kvarvarande styrkor kring Damascus och tvingas låta de garnisoner man har kvar utanför staden klara sig själva.

Den här segern har gett rebellerna kontroll över viktiga gränsområden mot Jordanien och Sahem El Golan fyra svenska mil från Saida, nära gränsen till den av Israel ockuperade Golanhöjden.

Det är svårt att tyda det här som annat än att regimen har förlorat kontrollen över stora gränsområden mot Jordanien, från vilken rebellerna nu får en vapenleverans från Kroatien, som den kunnige bloggaren Brown Moses kontinuerligt dokumenterar.

Men att inta en välförsvarad miljonstad som Damascus kommer att kräva helt andra resurser än vad motståndsrörelsen har idag. Så slutstriden kan knappast att komma i år.

I det här sammanhanget är den artikel som Ken Dilanian och Brian Bennett har skrivit i Los Angeles Times av yttersta vikt. Dvs President Obama har beordrad CIA att förnbereda ett drönarkrig mot de grupper inom motståndsrörelsen som USA inte gillar: CIA begins sizing up Islamic extremists in Syria for drone strikes
The strategy is part of the agency’s secret contingency planning to protect the U.S. and its allies as the violence there grows. Some militants in Syria are seen as closely linked to Al Qaeda.

The Counterterrorism Center, which runs the CIA’s covert drone killing program in Pakistan and Yemen, recently shifted several targeting officers to improve intelligence collection on militants in Syria who could pose a terrorist threat, the officials said.

The targeting officers have formed a unit with colleagues who were tracking Al Qaeda operatives and fighters in Iraq. U.S. officials believe that some of these operatives have moved to Syria and joined Islamic militias battling to overthrow President Bashar Assad.

The CIA effort, which involves assembling detailed dossiers on key militants, gives the White House both lethal and nonlethal options if it concludes that Syria’s 2-year-old civil war — which has caused 70,000 deaths, according to United Nations estimates — is creating a haven for terrorists. The intelligence files also could be used to help opposition figures with moderate views prevail over extremists.
The targeting officers focusing on Syria are based at CIA headquarters in Langley, Va., officials said. The agency has not deployed many American operatives into the war zone, but it works closely with Saudi, Jordanian and other regional spy services active there. CIA officers meet with Syrian rebel leaders in Turkey and Jordan, current and former officials say

Så det är rätt ironiskt att när rebellerna en gång störtar Assad-regimen så kan Obama-regeringen komma att starta ett drönar-krig mot motståndsrörelsen.

Men det är långt dit, Assad-regimen kommer antagligen att hålla ut långt in på 2014 om inte längre.

USA:s utrikesminister John Kerry befinner sig just nu i Saudi Arabien och fortsätter sen till gulfstaterna för att prata Syrien och Iran.

Pressklipp:
Syriska rebeller intog flygbas,Lång väg till lyft Syrien-embargo,Syriska rebeller intog flygbas

[tags]Bashar Assad, Syria Assad, Assad USA, Obama Syrien, Inbördeskriget i Syrien, Saida militärbas [/tags]

One thought on “Syrien: motståndsrörelsen intar militärbas i Saida, Kerry i Saudi Arabien, amerikanska drömare mot rebellerna?

  1. Marcin

    De blir som borsten på sopkvasten.

    Kommer vi europeer bekämpa varandra för att tjäna asiaternas intressen i framtiden?

Comments are closed.