Politik

Studera Big Data på Stanford University: Mining Massive Data Sets Graduate Certificate

Boken är klickbar

Big Data finns överallt, dom angår och påverkar oss alla. På många sätt så definierar Big Data det moderna samhälle vi lever i. Och vi är alla en del av Big Data-revolutionen, för det är just information om oss alla som företag som Facebook och Google, organisationer som FRA och institutioner som sjukhus och försäkringsbolag samlar in och som sen blir till Big Data. På gott och ont.

Men vad handlar Big Data egentligen om, vad innebär själva begreppet?

En vän till mig som bor i Nice i södra Frankrike hittade en mycket spännande kurs om Big Data på Stanford University som han ansökte till och även blev antagen på. Och som man kan studera på distans även om man inte är Stanford-student.

Det finns en mycket intressant bok om Big Data av Anand Rajaraman och Jeffrey D. Ullman som tydligen kommer att användas på kursen, som finns gratis på Internet: Mining of Massive Datasets

Här är information om själva kursen: Mining Massive Data Sets Graduate Certificate

With the rise of user-web interaction and networking, as well as technological advances in processing power and storage capability, the demand for effective and sophisticated knowledge discovery techniques has grown exponentially. Businesses need to transform large quantities of information into intelligence that can be used to make smart business decisions.

With the Mining Massive Data Sets graduate certificate, you will master efficient, powerful techniques and algorithms for extracting information from large datasets such as the web, social-network graphs, and large document repositories. Take your career to the next level with skills that will give your company the power to gain a competitive advantage.

Det här är ett gebit som man definitivt bör sätta sig in i om man vill hänga med i dataåldern. Och för den som vill börja direkt så är boken alltså nedladdningsbar.

Just ämnet Project in Mining Massive Data Sets är väldigt populärt och det finns också en kurs för vanliga studenter på Stanford.

Pressklipp:
Software AG har minnet fullt av big data, Pedagogik som bygger på ny teknik,

[tags]Big Data och Hadoop, Google patent MapReduce , Big Data Stanford, Big Data Silicon Valley [/tags]