Politik

Daily Archives: April 11, 2013

Vad kan du om hur man programmerar Twitter och skriver Twitter-bottar?

Published by:

Bilden är klickbar

Eftersom jag har börjat jobba allt mer med mobila appar på senaste tiden, så har jag också intresserad mig för hur man programmerar Twitter. Det visar sig inte alls vara speciellt svårt och Twitter har t.o.m. en hemsida för dom som vill använda Twitters gränssnitt More downloads. For your app.with Twitter Cards

Amit Agarwal skriver på Digital Inspiration:
How to Write a Twitter Bot in 5 Minutes. This step-by-step tutorial explains how you can create your own Twitter bot using Google Scripts and the new Twitter API. The bot runs inside the Google cloud.

Continue reading

ManaBalss.lv, Lettland leder vägen mot framtidens Internetbaserade demokrati

Published by:

Om vi kan deklarera på webben, kontakta de flesta myndigheter på webben, låna böcker på biblioteket på webben, handla på webben, bli kära och gifta oss på webben, läsa tidningar och lyssna på radio och titta på teve på webben, varför kan vi då också inte skapa nya lagar på webben?

Många länder, främst då kanske Island, har redan börjat experimentera med att låta medborgarna själva vara med och rösta fram nya lagar och förordningar: Mob rule: Iceland crowdsources its next constitution. Country recovering from collapse of its banks and government is using social media to get citizens to share their ideas.

Nu har New York Times uppmärksammat ett annat nordiskt-baltiskt land som använder webben för att bredda demokratin.

Sally McGrane skriver i New York Times: Online, Latvians’ Ideas Can Bloom Into Law

Continue reading

Silicon Valley: genombrott för hjärnforskningen, Stanford Universitys genomskinliga hjärna!

Published by:


Not: Tyvärr går det inte att få bort den breda vita randen kring videon.

Mänskligheten står uppenbarligen på tröskeln till en helt ny tidsålder, och det gäller inte enbart tack vare IT-teknologins framsteg. President Obamas BRAIN-projekt Initiativ som står för “Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies” , och som satsar $100 miljoner på att kartlägga hur hjärnan fungerar ner på neuronnivå kommer utan tvivel att förbättra våra kunskaper av hur vi som människor tänker och hur vi är funtade: Why Obama’s Brain-Mapping Project Matters. Obama calls for $100 million to develop new technologies to understand the brain.

Samtidigt med Obamas projekt så satsar EU mer än tio gånger så stora forskningsanslag på The Human Brain Project, ett projekt som syftar till att bygga en datorsimulering av en mänsklig hjärna.

Som grädde på moset kommer nu kommer nyheten att forskare vid Stanford-universitetet här i Palo Alto i Silicon Valley har skapat en genomskinlig mushjärna, och t.o.m. delar av en mänsklig hjärna, med vars hjälp dom kan kartlägga hur hjärnans nätverk av neuroner kommunicerar med varandra.

James Gorman skriver i New York Times: Brains as Clear as Jell-O for Scientists to Explore

Continue reading