Politik

Daily Archives: April 19, 2013

Lär av New York, framtidens REVA, hur myndigheterna kommer att använda Big Data för att hitta papperslösa

Published by:

Jag har bloggat om hur jag håller på att läsa Viktor Mayer-Schonberger och Kenneth Cukiers bok Big Data, som är en bok som trots att den är skriven för den breda allmänheten, innehåller en del riktiga guldkorn som gör hela boken absolut värd att läsa, och köpas.
: Lättläst men ändå bra bok om Big Data: Viktor Mayer-Schonberger, Kenneth Cukiers Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think

Ett mycket insiktsfullt exempel står att läsa i kapitel 10, på sidan 185-188, och bara dom fyra sidorna gör hela boken värd att köpas.

Continue reading