Politik

Handeln i Big Data pekar mot framtidens data-drivna samhälle

Bilden är klickbar.

Vi befinner oss på tröskeln till ett helt nytt slags data-samhälle där flitiga små billiga Turingmaskiner tålmodigt tröskar igenom gigantiska datamängder utan att klaga, utan att ta fikapaus och utan att ens bli på smällen. Hur sjutton gör dom?

Det här är digitala data som samlats in på oräkneliga sätt, med hjälp av våra kramgoa vänner på FRA, helt legalt i elektroniska sjukjournaler, genom övervakningskameror, på åkrar och ängar, genom öronmärkta kor och kalkiforniska pumor, väderinformation, GPS-information från våra mobilkameror, osv.

Data som alltså sen samkörs och analyseras av billiga små Turingmaskiner för att vaska fram korrelationer och sammanhang som vi inte hade en aning om ens existerade.

Steve Lohr skriver i New York Times om hur personalorganisationer nu har börjat använda Big Data för att studera hur anställda arbetar, och hur man med hjälp av Big Data kan hitta de bästa kandidaterna bland alla arbetssökande: Big Data, Trying to Build Better Workers

Employers often avoid hiring candidates with a history of job-hopping or those who have been unemployed for a while. The past is prologue, companies assume. There’s one problem, though: the data show that it isn’t so. An applicant’s work history is not a good predictor of future results.

These are some of the startling findings of an emerging field called work-force science. It adds a large dose of data analysis, a k a Big Data, to the field of human resource management, which has traditionally relied heavily on gut feel and established practice to guide hiring, promotion and career planning.

Work-force science, in short, is what happens when Big Data meets H.R.

The new discipline has its champions. “This is absolutely the way forward,” says Peter Cappelli, director of the Center for Human Resources at the Wharton School of the University of Pennsylvania. “Most companies have been flying completely blind.”

Något som förhoppningsvis även svenska Arbetsförmedlingen kommer att börja använda.

Det mest intressanta här är att många s.k. “old wives tales”, dvs antaganden som man alltid gjort visar sig inte få stöd av dom data man nu har tillgång till.

Den viktigaste insynen idag är att data är pengar och att vi utan att inse det ofta kan sitta på berg av data som andra är intresserade av.

Ett enkelt exempel: ambulansföretag fraktar patienter till sjukhus och kliniker. Genom sin verksamhet samlar dom på sig stora mängder med data om patienterna, vad dom befinner sig, vilken hjälp som fungerar under ambulansfärden osv, data som sjukhusen är intresserad av. Dvs ambulansföretagens produkt blir inte längre enbart leveransen av patienter utan en strid ström data som man, efter att först ha anonymiserat datan, kan sälja till sjukhus och andra intresserade partner.

Jag har redan skrivit om Lättläst men ändå bra bok om Big Data: Viktor Mayer-Schonberger, Kenneth Cukiers Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, och där på sidan 135 skriver man om Seattleföretaget Bayesiansk statistik håller på att skapa en handel i Big Data och helt nya Big Data-handels-företag.

Det är just på Big Data som Google och Facebook, för att bara nämnba två av de främsta IT-företagen är i Silicon Valley, siktar in sig.

Och den som kan statistik och är dataintresserad har en ljus framtid i dagens Big Data-värld.

Mer om Big Data

Pressklipp:
Googles nya mobil: en tuffing,Larry Page försvarar Googles glasögon,Googles omsättning upp med 31 procent,Sverige nobbas när Twitter släpper musiktjänst

[tags] Big Data och Hadoop, Google patent MapReduce , Big Data Stanford, Big Data Silicon Valley[/tags]