Politik

Daily Archives: April 28, 2013

Herbert Tingsten, Vilhelm Moberg och CIA:s hemliga propagandakrig i Sverige under det Kalla Kriget

Published by:

Lyssna: P3 Dokumentär : CIA:s hemliga propagandakrig i Sverige 20130331 14:03

Avslöjandena i ett uppmärksammat program i Sveriges Radio (se ovan) om att den amerikanska underrättelsetjänsten CIA under det Kalla Krigets dagar var med och finansierade svenska skribenter och författare som Herbert Tingsten och Vilhelm Moberg i kampen mot Sovjetunionen och kommunismen, ter sig nu ett halvsekel senare som något väldigt oskyldigt:
CIAs hemliga propagandakrig i Sverige

Under 1950-60-talets Kalla krig, utkämpas ett hemligt propagandakrig i Sverige. USA ville vinna den svenska vänstern, som i deras ögon riskerade att bli ”kommunistisk”. 1952 bildas en kulturkommitté i Stockholm; en underavdelning till Congress for Cultural Freedom i Paris – allt finansierat av CIA.

Drygt hundra av Sveriges främsta intellektuella värvas till den svenska underavdelning. Samtidigt går den öppna propagandan från USA på högvarv i Sverige och får tidningar att ta märkliga beslut.

Idag kan en svensk försvarsminister tåga upp på amerikanska ambassaden och säga att han älskar USA utan att någon så mycket som höjer ett ögonbryn, Sveriges justitieminister verkar knappast ens intresserad av att amerikanska ambassaden övervakar svenskar i Stockholm och ropen på att Sverige ska gå med i Nato bara växer.

Continue reading

Följ med till Kemal Atatürks torg i Uppsala, eller digital teknologi gör gatunamnen föråldrade

Published by:

Kemal Atatürks torg i Uppsala

De flesta gatunamnen i Sverige uppkom under senmedeltiden, först spontant, men sen började gatunamnen regleras av myndigheterna. Och gator får inte heta vad som helst. Dom ska heta Kungsgatan eller Drottningatan eller Victoriagatan eller också vara uppkallade efter döda och för det mesta bortglömda svenska skalder som Esaias Tegnér, på vars gata i Uppsala jag växte upp, eller Levertinsgatan, Almqvistgatan, Albert Engströms Gata, Lagerlöfgatan osv.

Dom kan heta Trädgårdsgatan, en annan gata jag har vuxit upp på, jag växte långsamt, eller t.ex. Kyrkogårdsgatan, men för det mesta har gatorna idag helt meningslösa namn.

Continue reading

Hur Silicon Valley vänder upp och ner på IT-utbildningen och vad vi kan lära oss av de nya utbildningsformerna

Published by:

IT-industrin är beroende på att IT-ingenjörerna fortbildar sig, på nya system, nya datorspråk, ny hårdvara. Fram till för sådär en tio år sen så skedde utbildningen i traditionella klassrum. En kurs varade vanligtvis i fyra och en halv dar. Många flög in för att sätta sig på skolbänken och lära sig den senaste IT-teknologin från professionella lärare.

Att få en veckas ledigt från IT-jobbet på den tiden var inte alls svårt. Jag var själv med och lärde och kan vittna om hur det såg ut då – och nu.
Continue reading