Politik

Möt USA:s och Sveriges Moskvaambassadörer, olika framtoning, dramatiskt olika meriter.

USA:s State Department och Svenska UD arbetar båda på samma område, men på mycket olika sätt.

Nu när USA:s utrikesminister John Kerry befinner sig i Moskva för förhandlingar med Vladimir Putin och Ryssland utrikesminister Sergey Lavrov ,så kan det vara intressant att titta på USA:s Moskvaambassadör Michael McFaul, som före sin utnämning till ambassadör var Special Assistant to the President and Senior Director of Russian and Eurasian Affairs, en Vita Hus-post.

McFaul avlade sin Fil Kand. i internationella relationer och slaviska språk och en magisterexamen i slaviska och Östeuropa från ett av USA:s absolute elituniversitet, Stanford University 1986, och studerade sen ryska vid Leningrad State University sommaren 1983, och därefter en termin 1985 på Moscow State University. Dessutom har han vunnit ett prestigefyllt Rhodes Scholar- stipendiat och doktorerat i internationella relationer vid Oxford University 1991.

Hans doktorsavhandling handlade om USA och den sovjetiska interventionen i revolutionära rörelser i södra Afrika.

McFaul är professor i statsvetenskap vid Stanford University, till lika anställd vid den politiskt konservativa Hoover Institution på Stanford.

McFaul är alltså en akademisk och politisk tungviktare, och anses som arkitekten bakom USA:s Ryssland/politik, med dess betoning på stöd för demokratiska rörelser i Ryssland.

Michael McFaul har sin egen ryska blogg,
sitt eget ryska twitterflöde , och sin egen Facebooksida

Han har även, som Miriam Elder skriver i Guardian, blivit starkt kritiserad av Putinregeringen för sin höga svansföring i demokratifrågor: Michael McFaul, US ambassador to Moscow, victim of Kremlin ‘Twitter war’. Russian state launches volley of tweets criticising ambassador’s ‘unprofessional’ speech to students on US-Russia relations

McFaul är typisk för ambassadörer på en sån tung post som Moskvaposten.

Sveriges Moskvaambassadör heter Veronika Bard Bringéus, om vilket det är så gott som omöjligt att hitta någonting på nätet. Utom att hon tjänstgjort vid “Sveriges ständiga delegation vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE) med ställning som ambassadör. Bard Bringéus har tidigare bl.a. tjänstgjort på ambassaderna i London, Moskva och Bonn och på statsrådsberedningen”. Och det hittar jag inte ens på UD:s sajt.

Säkerligen en mycket rutinerad dam. Som dock inte som sin amerikanske kollega varken twittrar på ryska, har sin egen YouTube kanal, bloggar på ryska, eller verkar ha några som helst akademiska meriter med anknytning till Ryssland.

Och där har vi en markant skillnad mellan svenska och amerikanska ambassadörer och ambassadfolk.

Inte så att Sverige inte kunde hitta ambassadörer med spetskompetens, såna finns. Men få på samma nivå som Michael McFaul.

Första orsaken är antagligen att Carl Bildt aldrig skulle tolerera det, men en annan orsak kan säkert vara att man i USA satsar hårt på att få in högutbildat folk i State Department. Något som jag inte tror är fallet i Sverige med UD.

Man ser f.ö. samma sak inom den amerikanska regeringen och officerskåren. Att ministrar och sändebud ofta är betydligt bättre utbildade än deras svenska motsvarigheter.

Ett exempel ur mängden, är Beatrice Ask som inte ens är jurist, medan USA:s Justitieminister Eric Holder är Juris Doktor från Columbia Law School, en av USA:s allra främsta.

Det är litet olika mellan USA och Sverige vad gäller utbildning och kvalificerade regeringstjänstemän.

Och med tanke på hur viktigt Ryssland faktiskt håller på att bli för Sverige så är det litet underligt att vi inte kan hitta någon rysktalande tungviktare till platsen som Sveriges Moskvaambassadör.

Pressklipp:
Kerry söker stöd hos Putin

[tags]Veronika Bard Bringéus,Michael McFaul [/tags]