Politik

The sidewalks of New York: Gratis WiFi i svenskarnas favoritstad

New York håller på att bli IT-stad, en medveten satsning av stadens inte helt okontroversielle borgmästare Michael Bloomberg .

Det är egentligen konstigt att New York hittills inte ens har funnits med på kartan över amerikanska IT-städer. Den IT som har funnits i stan har mest varit knuten till Wall Street.

Men nu har New York alltså tagit upp kampen mot Silicon Valley, vilket är helt möjligt eftersom dagens små flinka startupföretag har sina servrar i datormolnen och en personalstyrka som lätt ryms i en typisk New York-hiss.

Scott Beale skriver på Laughing Squid om hur New York nu håller på att få gratis WiFi på olika ställen, tack vare Google: Google Providing Free WiFi Access “Hot Neighborhood” in Southwest Area of Chelsea in New York City

In January Chelsea Improvement Company and Google teamed up to create “New York City’s largest contiguous Wi-Fi network”, providing free connectivity to the southwest area of Chelsea, which is home to Google’s NYC offices.

Instead of a hotspot, they are referring to it as Manhattan’s first “Hot Neighborhood”.

Så nu kan svenska USA-turister surfa gratis på några platser utefter New Yorks trottoarer, The Sidewalks of New York, James Blake och Charles. Lawlors nostalgiska visa från 1894.

[tags]New York WiFi, WiFi i USA, WiFi [/tags]

One thought on “The sidewalks of New York: Gratis WiFi i svenskarnas favoritstad

Comments are closed.