Politik

Hur dansken Lars Bak revolutionerade web-programmeringen med JavaScriptmotorn V8

Ett gammalt ordstäv inom datavetskapen säger att “There’s no problem in Computer Science that can’t be solved by adding another layer of abstraction to it”.

Ett bra exempel på hur sant det är är Google Translate.

Antag att du behöver skriva ett program som översätter från engelska till svenska. Om vi för tillfället struntar i precis hur du skriver programmet så får du efter ett tag fram ett program som fungerar mer eller mindre bra. Och sen behöver du plötsligt skriva ett program som översätter från svenska till engelska, och från svenska till ryska eller kinesiska eller från ryska till kinesiska.

Det är uppenbart att så där kan du inte hålla på och skriva specialprogram som översätter mellan olika språk. Istället skriver du ett program som översätter från vilket språk som helst till ett internspråk, och sen från det internspråket till vilket annan språk som helst.

Det är samma beprövade modell som används på telefonväxlar och på växlarna på järnvägsstationer.

Googles V8 JavaScriptmotor som utvecklades av dansken Jan Bak och hans team på Googles utvecklingsavdelning på Katrinebjerg i Århus är ett exempel på en teknologi som gör det möjligt att köra samma språk på en rad olika operativsystem. Även optimerar och inte använder ett internspråk.

Genom sitt arbete har Lars Bak och hans team skapat en veritabel revolution på webben, eftersom JavaScript idag är ett av webbens mest utnyttjade datorspråk.

En av de många som utnyttjade det faktum att V8 är öppen kod var Ryan Dahl, en mycket inflytelserik programmerare i dagens webb-centrerade värld.

Ryan Dahl skrev en programvara som heter Node.js, han skrev det i C-språket och vad Node.js är är en Javascript-maskin som vilar ovanpå V8 kan man säga och som gör det möjligt att skriva JavaScript på servern och inte endast i webbläsaren.

Man kan med fog säga att Node.js har blivit en konkurrent till Java-språket. Som idag ägs av Oracle.

Men historien slutar inte här. För nu har andra skrivit andra program som utnyttjar Node.js, som Expressjs, som är ett ramverk för webbapplikationer med stöd för det populära designmönstret Model View Controller .

Expressjs gör det lätt att koppla in s.k. mallar som dust.js eller Jade.js som gör det enkelt att skriva UI-kod för Node.js.

Det är sen lätt att koppla upp sig till en databas som mongodb, alla öppen kod-produkter.

Det här är ett bra exempel på hur den öppna kodrörelsen fungerar. Som en Darwinistisk explosion med oräkneliga förgreningar, där man bygger på redan existerade projekt för att ständigt bygga ny programvara som i sin tur vidareutvecklas andra.

Idag hittar man de flesta öppna kodprojekt på
GitHub och är man intresserad av IT så bör man vara med på ett hörn i den här oerhört spännande utvecklingen.

Pressklipp:
Programmerare genom tiderna – här är 10 generationer till,Bättre kvalitet med öppen kod,

[tags]Node.js Ryan Dahl, Express.js. Den Öppna Kodrörelsen [/tags]