Politik

Mer effektivt än sanningsserum och tortyr? FBI anlitar svenska forskare i kriget mot terrorismen

Att amerikanska regeringsorgan finansierar svensk forskning är inget nytt. Det sker dels öppet men också, som jag har hört men inte kan dokumentera, genom hemliga bidrar till några svenska forskargrupper. Hur många och hur ofta är givetvis okänt, men det kan handla om Pentagon och andra amerikanska säkerhetsorgan.

Det skrevs det i alla fall om i den svenska pressen för några år sen, även om jag idag inte kan lägga händerna på var och precis när.

Att så skulle vara fallet blir mer dock sannolikt när man läser att FBI helt öppet finansierar svensk forskning som ska ge FBI bättre möjligheten att mer effektivt förhöra amerikanska medborgare som är misstänkta för att planera terrorbrott.

Och eftersom den ansedda amerikanska medborgarrättsorganisationen American Civil Liberties Union hävdar att FBI bl.a. kör etnisk profilering av minoritetsgrupper: Mapping the FBI: Uncovering Abusive Surveillance and Racial Profiling, så behöver man inte vara helt paranoid för att gissa sig att att de svenska metoderna kommer att sättas in mot just minoritetsgrupper.

Daniel Kihlström skriver om det FBI-finansierade svenska forskningsprojektet vid Göteborgs Universitet: Svenskar hjälper FBI avslöja lögnare

Två projekt är finansierade av FBI (den amerikanska federala polisen) som vill få fram effektiva men etiska förhörsmetoder.

– Vi har fått möjlighet att bedriva forskning som vi tidigare haft svårt att finna finansiering för. Våra föreslagna projekt har fått avslag för att de ansetts ligga för nära det operativa arbetet. Vi har blivit hänvisade till polisen och militären, men där har inte funnits några medel för forskning.

Och hur FBI definierar “etik” har kanske inte speciellt mycket gemensamt med vad de flesta svenskar menar med etiskt förhörsmetoder.

Att Obama-regeringen inte är känd för att ödsla tid på etik och etiska regler, kan vi bl.a. läsa i dagens New York Times där vi får veta att president Obamas Justitiedepartement i största hemlighet och i strid med gällande lagstiftning, har lagt beslag på omfattande material från nyhetsbyrån Associated Press:

New York Times skriver:U.S. Secretly Obtains Two Months of A.P. Phone Records

The government would not say why it sought the records. Officials have previously said in public testimony that the U.S. attorney in Washington is conducting a criminal investigation into who may have provided information contained in a May 7, 2012, AP story about a foiled terror plot. …
……

Prosecutors have sought phone records from reporters before, but the seizure of records from such a wide array of AP offices, including general AP switchboards numbers and an office-wide shared fax line, is unusual.

Med hjälp av den svenska forskningen kommer man nu alltså att kunna sätta in högeffektiva förhörsmetoder mot amerikanska journalister och vem som helst. I alla fall lovar FBI att man ska uppträda “etiskt”. Förhoppningsvis har professor Pär Anders Granhag och hans forskningslag fått någon slags bevis på att så också kommer att ske.

Ett bevis som de dra fram ur datorn när de amerikaner som utsätts för de här förhörsmetoderna får reda på vilka det var som utarbetade metoderna och kanske vill göra rättslig sak av det hela.

Att den svenska regeringen går med på att svenska forskare utför sån här forskning är häpnadsväckande.

Pressklipp:
Konservativa i USA specialgranskades,Konservativa i USA specialgranskades,

[tags]Kriget mot Terrorismen, War on Terror, Sweden and War on terror, Göteborgs Universitet Kriget mot Terrorismen [/tags]