Politik

Big Data hjälper läkemedelsföretagen att spåra pillrens väg från fabrik till patient

Världen förändras. Som vi omedelbart märker om vi letar fram texten till den gamla barnvisan om Herr och Fru Krokodil och deras barn, lille Krokodillelilleman.

Herr Krokodil, fru Krokodil och lille Krokodillelilleman, de dra åstad, vandra i rad till gamle n..gerdoktor Pillerman.
Krokodillelilleman, han skrek i himlens höjd,
men doktor Pillerman, han grinade förnöjd:
“Jag tror minsann gapa du kan! Jo-jo!” sa gamle doktor Pillerman.

Doktorn tar fram högst allvarsam en jätteflaska full med levertran.

“Håll dej nu still, herr Krokodil!” sa han, och käkens gångjärn smorde han.

Herr Krokodil slog samman gapet med en smäll,
och det blev slut på krokodillebarnets gnäll.
“Gäspning man kan bota minsann med levertran” sa doktor Pillerman.

Det var andra tiden och andra mediciner vid Nilens långa strand.

Idag håller det på att bli möjligt för läkare och läkemedelsföretag att spåra om en patient har tagit de piller han eller hon skulle ha tagit en viss tid. Pillren förses med ett pyttelitet mikrochip som på ett underfundigt sätt signalerar när den tablett som chipen är inkapslad i sväljs.

Peter Murray skriver i Forbes (från 2012)
No More Skipping Your Medicine — FDA Approves First Digital Pill

The device, made by Proteus Digital Health, is a silicon chip about the size of a sand particle. With no battery and no sensor, it is powered by the body itself. The chip contains small amounts of copper and magnesium. After being ingested the chip will interact with digestive juices to produce a voltage that can be read from the surface of the skin through a detector patch, which then sends a signal via mobile phone to inform the doctor that the pill has been taken. Sensors on the chip also detect heart rate and can estimate the patient’s amount of physical activity. More than just a way for doctors to look over their patients’ shoulders, it will allow doctors to better assess if a person is responding to a given dose, or if that dose needs to be adjusted.

Men det här är bara början. Tack vara Big Data-teknologin så kan läkemedelsföretagen idag spåra pillrens väg från fabriken till apoteket till patienten till patientens mage.

Inte bara det. Man kan samköra den informationen med information från patienternas sjukjournaler, som dock först anonymiseras, men som trots det ger läkemedelsföretagen insikter i allt om de patienter som äter deras piller, hur dom mår och vilka effekter som medicinen har på patienterna.

Katie Thomas skriver i New York Times:Pills Tracked From Doctor to Patient to Aid Drug Marketing

In the old days, sales representatives from drug companies would chat up local pharmacists to learn what drugs doctors were prescribing. Now such shoulder-rubbing is becoming a quaint memory — thanks to vast databases of patient and doctor information being used by pharmaceutical companies to market drugs.

The information allows drug makers to know which drugs a doctor is prescribing and how that compares to a colleague across town. They know whether patients are filling their prescriptions — and refilling them on time. They know details of patients’ medical conditions and lab tests, and sometimes even their age, income and ethnic background.

Det här är ett paradexempel på hur Big Data håller på att förändra samhället. Som det här exemplet visar så är det på både gott och ont.

Det ger läkemedelsföretagen tillgång till information som man kan använda för att bättre marknadsföra sin medicin till individuella läkare. Som man givetvis också kan analysera med hjälp av Big Data. Men det gör det också förhoppningsvis möjligt att utarbeta bättre mediciner.

Positivt och negativt, gott och ont. Big Data är helt värdeneutralt och kan användas för att smyglyssna på ett helt folk, som FRA använder det, eller för att göra gott inom sjukvården. Eller någonstans mitt emellan.

Men idag finns det ingen återvända. Big Data håller redan på att förändra samhället i grunden.

I alla fall behöver inte dagens doktor pillerman undra över om krokodilbarnen verkligen tar den medicin han skriver ut. Det är bara att kolla i mobilen så kan han se precis vilka piller som togs och precis på minuten när.

Även vid Nilens lång strand. Rätt märkligt.

Pressklipp:
Psykiskt sjuka ska spotta i nävarna,

[tags]Big Data och Hadoop, Google patent MapReduce , Big Data Stanford, Big Data Silicon Valley [/tags]

One thought on “Big Data hjälper läkemedelsföretagen att spåra pillrens väg från fabrik till patient

  1. Christer W

    Har du spelat GO med tabletterna? Lennart. De röda är ju alldeles inringade.
    🙂

Comments are closed.