Politik

Vad kan du om Öppna Data, som tillsammans med Big Data kan komma att öppna samhället

Den som minns VRML, Sakernas Internet, webbkameror och andra trender som det aldrig blev något av vet att allt är inte guld som glimmar, ens inom IT-världen.

Som Öppna Data, ett initiativ som Obama-regeringen och många lokala myndigheter som t.ex. Palo Alto och San Francico här i Silicon Valley, har pushat i flera år nu.

Tanken är genial och inger förhoppningar om ett öppnare och mer demokratiskt samhälle.

Regeringar och myndigheter samlar idag in gigantiska mängder data om samhället, väder och vind, luftföroreningar, ekonomiska data och trender och inte minst om alla medborgare. Data som är betalda med skattemedel men som medborgarna sen inte får tillgång till, annat i tabeller och dokument sammanställda av myndigheterna. Och det utgör bara en bråkdel av alla data man samlar in.

Så vad skulle hända om man helt enkelt öppnade alla databaser och gav medborgarna fri tillgång till alla data som nu samlar damm på olika verk och myndigheter?

Som den utmärkta videon ovan förklarar så gör öppna data det möjligt för entreprenörer att återanvända datan och utveckla nya appar och lösningar som myndigheterna aldrig själva skulle ha resurser, IT-kunskaper eller ens fantasi nog att själva utveckla.

Economist skriver om den öppna data-rörelsen och dess löften, som dock hittills inte har blivit infriade: A new goldmine. Making official data public could spur lots of innovation

AFTER a Soviet missile shot down a South Korean airliner that strayed into Russian airspace in 1983, President Ronald Reagan made America’s military satellite-navigation system, GPS, available to the world. Entrepreneurs pounced. Car-navigation, precision farming and 3m American jobs now depend on GPS. Official weather data are also public and avidly used by everyone from insurers to ice-cream sellers.

But this is not enough. On May 9th Barack Obama ordered that all data created or collected by America’s federal government must be made available free to the public, unless this would violate privacy, confidentiality or security. “Open and machine-readable”, the president said, is “the new default for government information.”

Det viktiga med Öppna Data är att dom ska vara öppna från början. Inte att medborgarna ska kunna begära tillgång till dom och sen kanske, efter en lång beslutsprocess, få se dom i pappersformat. Tillgången ska vara elektroniskt genom ett öppen gränssnitt.

Jag irriterar mig inom parentes på att mannen i den annars utmärkta videon ovan använder den amerikanska API istället för det för länge sen etablerade svenska ordet “gränssnitt”.

Ett potentiellt revolutionerande initiativ, som dock hittills inte har motsvarat förväntningarna.

Det är intressant att jämföra Öppna Data med MOOC-rörelsen, dvs webbaserade kurser. Som har kommit fram efter Öppna Data-rörelsen och som jag tror kommer att få en oerhört mycket större genomslagskraft över hela världen än Öppna Data.

Men förhoppningsvis kommer även Öppna Data-rörelsen att bli mer aktiv ny efter Obama-regeringens senaste beslut.

Pressklipp:
“Stoppa bankernas mörkläggning”,?Nätkurser kan slå ut svenska universitet?

Källor om Öppna Data:

Palo Alto Open Data
Data.gov
Alpha.data.gov
San Francisco Data,New York Open Data,Healthdata.gov
Öppna data på Wikipedian

[tags]Öppna Data, Big Data, Öppna data i USA, Öppna data i San Francisco [/tags]