Politik

Glasklar koppling, varför den privatiserade amerikanska sjukvården är världens dyraste

Valfrihet och vinst inom vården ger bättre vård för alla svenskar, om man får tro regeringen. Men sanningen är litet mer komplicerad. För här i USA där valfrihet och vins i vården har varit honnörsord så länge som man kan minnas, så har man samtidigt de högsta sjukvårdspriserna i världen, medan de “socialistiska” europeiska sjukvårdspriserna inte ens kommer i närheten av de amerikanska priserna!

Nu gissar jag att Filippa Reinfeldt skulle svara att ja men jämfört med den svenska sjukvården är den amerikanska så mycket bättre. Vilket faktiskt inte är sant. Eftersom den inte ens rår med att erbjuda sjukvård till alla amerikaner. Miljoner amerikaner har traditionellt lämnats utanför sjukvårdssystemet.

Elisabeth Rosenthal skriver i New York Times: The $2.7 Trillion Medical Bill. Colonoscopies Explain Why U.S. Leads the World in Health Expenditures

That is fairly typical: in Keene, N.H., Matt Meyer’s colonoscopy was billed at $7,563.56. Maggie Christ of Chappaqua, N.Y., received $9,142.84 in bills for the procedure. In Durham, N.C., the charges for Curtiss Devereux came to $19,438, which included a polyp removal. While their insurers negotiated down the price, the final tab for each test was more than $3,500.

“Could that be right?” said Ms. Yapalater, stunned by charges on the statement on her dining room table. Although her insurer covered the procedure and she paid nothing, her health care costs still bite: Her premium payments jumped 10 percent last year, and rising co-payments and deductibles are straining the finances of her middle-class family, with its mission-style house in the suburbs and two S.U.V.’s parked outside. “You keep thinking it’s free,” she said. “We call it free, but of course it’s not.”

När jag började jobba med IT inom sjukvården här i Kalifornien så förvånades jag över de kritiska kommentarer jag fick från de amerikanska läkare jag träffade på sjukvårdskonferenser och möten.

För dom rådde det inget som helst tvivel om att den amerikanska sjukvården är högst bristfällig, för att inte säga katastrofal.

Intressant nog vilar en stor del av skulden just på vinsten inom vården. Läkare, som Elisabeth Rosenthal skriver, har inget som helst incitament till att verkligen bota patienterna. Man ser det inte som sin roll. Det kanske verkar underligt, men ta en kroniskt sjuk person med Diabetes och ett antal andra symptom. Läkaren skriver ut medicin, ger instruktioner, men när patienten lämnar sjukhuset så upphör läkarens ansvar.

Och det är det som president Obamas ObamaCare nu försöker ändra på, genom socialarbetare och kontaktsköterskor.

Tack vare elektroniska patientjournaler så kan sjukhusen och myndigheterna lätt se hur ofta en patient återkommer med samma symptom.

Man kan då forska i orsakerna, och se om man kan sätta in åtgärder. Ofta kan det vara triviala saker. Många fattiga och ålderstigna amerikaner kan t.ex. inte ta sig till apoteket. Eller också kan dom inte läsa den pyttelilla skriften på medicinburkarna.

Det finns mängder med orsaker, som man nu försöker komma åt för att få ner sjukvårdskostnaderna.

För friheten och vinsten i vården håller faktiskt på att göra USA bankrutt, om inga åtgärder vidtas.

Nu har bristerna i den svenska sjukvården också uppmärksammas, brister som även dom går att härleda till frånvaron av en helhetssyn på hälsa och sjukvård.

Så trots att de båda systemet är så olika så verkar de brottas med liknande problem. Vilket visat att ideologier inte gör människan friskare.

Pressklipp:

[tags]Sjukvård i Sverige, Sjukvård i USA, HIMSS-konferensen, Kontaktsköterskor, Care Coordination, Återinskrivningar på sjukhusen i USA [/tags]