Politik

President Obama mot USA:s otäcka patenttroll

När han inte bygger upp världens genom tiderna mest omfattande massavlyssningssamhälle, så sysslar president Obama även med andra saker. Som att helt på egen hand och utan att gå via kongressen, begränsa den oerhörda skada som USA:s patenttroll åsamkar den amerikanska ekonomin och USA:s startupföretag.

Patenttroll är företag som köper upp patent enbart i syfte att sedan stämma företag för påstådda patentintrång. Dom har, som svenska Wikipedian skriver, ingen som helst avsikt att tillverka eller marknadsföra den patenterade uppfinningen.

Julie Samuels skriver på Electronic Frontier Foundation: The White House Takes Aim at Patent Trolls

Frustration with patent trolls, and momentum for reform, has been building for some time now. Today, the stakes got even higher when the White House announced that it was actively taking on the troll problem. This is big news, and not just because of the seven legislative proposals the White House recommends (more on those below). Even more important are the five executive actions the President intends to take with or without congressional help.

The news here is good. Not all of these reforms go as far as we’d like, but each takes on dangerous aspects of the patent troll business model. Numerous bills are pending before Congress and key policymakers have spoken out against patent trolls. Taken together with this statement from the White House, the message is clear: the time for patent reform is now.

Att Obama vidtar de här åtgärderna utan att gå via kongressen är förvånande, men det är antagligen hans enda sätt att få någonting gjort.

Även om hans förslag, som Julie Samuels skriver på Electronic Frontier Foundation, kanske inte är vittgående nog, så är det i alla fall ett steg i rätt riktning. USA kommer inte att förbli en ledande IT-nation om man tillåter patenttroll att husera fritt.

Pressklipp:

[tags]Patent troll, Patent i USA, Patent troll USA , Patent Trolls[/tags]