Politik

2 thoughts on “Mer detaljer kommer fram om USA:s massavlyssning

  1. roger

    Google har ju cruisat runt och samlat in en hel del uppgifter samtidigt som de gjort sin street view-tjänst också.

    “Det var när Googles bilar kartlade flera svenska städer till sin karttjänst som en hel del andra uppgifter samlades in. Bland annat uppgifter om privatpersoners trådlösa nätvärk i hemmen och annan data som de inte har rätt till.”

    Det var nog ingen slump

Comments are closed.