Politik

Har IT och Internet-professorn Erik Brynjolfsson rätt om att robotarna och datorerna tar över jobben?

Vi lever i en mycket speciell, helt unik värld, där automatiserade datasystem, robotar, massavlyssningssystem, Big Data och avancerad dataanalys tar över allt fler mänskliga jobb. Men vad kommer effekterna av den här automatiseringen av samhället att bli?

Det finns två svar, den ena är att allt kommer att bli bättre och att vi alla kommer att hitta nya och mer spännande jobb än de som vi nu förlorar. Det andra svaret, är raka motsatsen. Miljoner människor kommer att förlora sina jobb och få allt svårare att konkurrera mot datorerna.

En av dom som står för det sistnämnda svaret är Erik Brynjolfsson är Schussel Family Professor vid MIT-universitetets Sloan School of Management, och en av USA:s mest kända debattörer om samhällseffekterna av IT och Internet-teknologin.

David Rothman skriver på MIT Technology Review om Erik Brynjolfssons idéer :

Perhaps the most damning piece of evidence, according to Brynjolfsson, is a chart that only an economist could love. In economics, productivity—the amount of economic value created for a given unit of input, such as an hour of labor—is a crucial indicator of growth and wealth creation. It is a measure of progress.

On the chart Brynjolfsson likes to show, separate lines represent productivity and total employment in the United States. For years after World War II, the two lines closely tracked each other, with increases in jobs corresponding to increases in productivity. The pattern is clear: as businesses generated more value from their workers, the country as a whole became richer, which fueled more economic activity and created even more jobs.

Then, beginning in 2000, the lines diverge; productivity continues to rise robustly, but employment suddenly wilts. By 2011, a significant gap appears between the two lines, showing economic growth with no parallel increase in job creation. Brynjolfsson and McAfee call it the “great decoupling.”

Nu är givetvis svårt att ge något enkelt svar på en så komplicerad fråga som hur automatiserade datasystem och robotar kommer att påverka samhället. Inom sjukvården, som jag själv har insyn i, så vet vi redan att automatiserade datasystem och elektroniska patientjournaler visserligen kommer att modernisera och automatisera sjukvården, men att det även kommer att behöva icke-teknologiska lösningar, som bättre diet, mindre rökning, bättre organisation av själva sjukvården, ett mindre stressfullt samhälle, och mer fysisk aktivitet, för att modernisera sjukvården och öka livslängden.

Men samtidigt så kommer också allt fler arbetsmoment att steg för steg kunna utföras av robotar och datasystem.

Och de nya jobb som kommer att skapas av det allt mer högautomatiserade samhället kommer att kräva specialkompetens som inte alla människor har möjligheten att tillgodogöra sig.

Hur utvecklingen än går som kommer automatiseringen att leda till större och mer dramatiska – och stressfulla – samhällsförändringar än någonsin tidigare i världshistorien.

Pressklipp:
Personalen sågar vårdens it-system,

[tags]Erik Brynjolfsson, IT-samhället, robotar och Big Data, IT och arbetslöshet, IT i USA, robotar och IT-samhället[/tags]

18 thoughts on “Har IT och Internet-professorn Erik Brynjolfsson rätt om att robotarna och datorerna tar över jobben?

 1. roger

  Bosse: Kolla gärna googles underbara verktyg http://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=sp_pop_grow&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:CHN:IDN:IND:BRA:USA:BGD:PAK:RUS&idim=region:ECA:LAC:MNA:NAC:SAS:EAP:SSA&ifdim=region&tdim=true&tstart=330300000000&tend=1308520800000&hl=sv&dl=sv&ind=false&q=befolkningstillv%C3%A4xt+v%C3%A4rlden

  Det finns hur mycket kul som helst att se…

  Fakta är att världens befolkningstillväxt sjunkit från 2,07% till 1,16% de senaste 40åren. Trenden är att tillväxten kommer fortsätta nedåt. Sett till de siffrorna är det väl inte omöjligt att vi ligger kring 0% om 85år som forskarna tror.

  Noterbart tycker jag är den markant sjunkande befolkningstillväxten i samtliga av världens folkrikaste länder, från 1980-2011 har Indien gått från 2,34% till 1,37%. Pakistan 3,36% till 1,8%. Kina, Filippinerna, Ryssland, Japan, Mexico, Indonesien, Brasilien, Bangladesh, samma sak befolkningstillväxten sjunker. Det är ren o skär fakta.

  Det är inte helt oväntat Afrika söder om Sahara som är “syndaren” i att hålla nere världens befolkningstillväxt. Men vi blir allt fler rika som tillsammans kan hjälpa dem med utbildning o.s.v. Tidigare har incitamentet för detta endast varit barmhärtighet, nu finns även stora ekonomiska vinningar i detta vilket kommer öka fattigdomsbekämpningen markant. Vi ser redan nu hur Afrika är en av de absolut mest intressanta marknaderna att investera i eftersom där finns en enorm tillväxt och potential. Något som hade klassats som ett skämt för 20 år sedan. Det kan gå mycket fort.
  Kinas fattiga har minskat med 700 miljoner på 20år!
  I Sydafrika ökade antalet skattebetalare med 40 procent mellan 1996 och 2003!
  Botswanas befolkningstillväxt har gått från 3,5-1,18% på 30år, de har nu obligatorisk skola 7-14år och en arbetslöshet på 7,5%.
  För något år sedan sänkte Ugandas statistikmyndighet vikten på mat i konsumentprisindex från över 45 procent till 27 procent efter att ha genomfört enkäter bland landets hushåll.

  Finns såklart jättemycket utmaningar och problem kvar under oöverskådlig framtid men det sker löjligt mycket positivt i världen som så många blundar för. Det har aldrig varit så få krig, färre än någonsin svälter, fler och fler reser sig ur fattigdom. Trenden är positiv också.

 2. roger

  Bosse: Vi är sju miljarder idag, forskare är överrens om att tillväxten avtar och högst sannolikt kommer fortsätta att avta. De mest trovärdiga prognoserna talar för att det vänder vid en befolkning på 10miljarder. Det bedöms vara hanterbart.
  Självklart kräver det att fattigdomen fortsätter att minska. Något som den idag gör mycket snabbt!
  Detta är inte vad jag hört på kafferasten eller själv hittat på utan vad forskare kommit fram till.

 3. Bosse

  Saken är den att befolkningstillväxten minskar ganska raskt

  roger: Om den har minskat är det är det helt otillräckligt. Det är en (from)förhoppning att befolkningstillväxten framledes ska minska ordentligt. I praktiken finns det däremot inget som tyder på att den ska komma ner till hanterbara tal utan drastiska förändringar.

  Jordens befolkning ökar med i snitt två personer i sekunden. Två personer, det låter inte så förfärande kanske. Vi räknar vidare, det blir 7200 personer i timmen, 172 800 om dygnet, 1 209 600 i veckan.

  På knappt en vecka ökar alltså jordens befolkning med en stad av Stockholms storlek. På knappt två månader ökar jordens befolkning med ett ”nytt Sverige”! Människor som ska ha sin del av jordens resurser, mat, energi, annat material osv. Resurser som i många fall inte är förnyelsebara och även i de fall de är förnyelsebara är förnyelsen i vissa fall beroende av icke förnyelsebara råvaror, typ ”ingredienserna” i konstgödsel (fosfor mm).

  Så roger det handlar inte om “jobb” eller ens ekonomi. Det handlar om något mycket mer grundläggande nämligen hur vi ska få jordens resurser att räcka till alla dessa människor som vill och måste få en del av dem. Det enda sättet att få ner befolkningstillväxten till hanterbara tal är troligen att se till att höja levnadsstandard och utbildningsnivå ordentligt i jordens fattigaste områden. Då faller ganska säkert födelsetalen rätt ordentligt. Medaljens baksida är att en sådan standardhöjning worldwide kommer att fresta på jordresurserna ännu mer men det finns ingen annan väg att gå.

 4. roger

  Peter: Saken är den att befolkningstillväxten minskar ganska raskt. Snart växer världen med ett Mjölby per månad.
  Lek själv här : http://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=sp_pop_grow&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=region:ECA:SSA:LAC:NAC:MNA:SAS:EAP&ifdim=region&hl=sv&dl=sv&ind=false&q=befolkningstillv%C3%A4xt+v%C3%A4rlden

  Eller kika på underhållande Rosling på varför befolkningstillväxten inte är ett problem. T.ex:http://m.youtube.com/#/watch?v=hVimVzgtD6w&feature=relmfu

  O det går bra för världen, dåligt för västvärlden men bra för världen :)…

 5. Peter Andersson

  @ Roger: Självklart är befolkningstillväxt ett centralt problem när världens totala befolkning växer med ett nytt Stockholm var 5:e dag!

  Passeringen av sju miljarder kom dessutom tre år tidigare än förutsett vid sekelskiftet så hastigheten är på väg upp, inte ned. Det är bara i vissa delar av den priviligierade västvärlden som födelsetalen går ned (och där ses det som ett problem som politikerna vill motverka).

  Tänk bara på hur många kvadratmeter ny åkermark som måste skapas för att odla mat åt över 80 miljoner nya människor varje år. Samtidigt krävs material (träd, jord, mineraler) till nya bostäder åt samma människor. Mycket av den genomsnittliga inkomstökningen i världen är ju dessutom illusorisk, den finns i fiktiva värden i fonder och statsskuldspapper och banker (och det vet vi ju alla hur bra de går i verkligheten).

  Det finns en anledning till att Kina köper upp all åkermark de kan komma över i Afrika, de ligger steget före den kommande världssvälten (redan befintliga åkermarker blir successivt utarmade, en svensk tomat har i dag bara en tredjedel av det näringsvärde den hade före andra världskriget, trots konstgödning), but hey, let them eat cake…

 6. San

  “än någonsin tidigare i historien”, jag vet inte det. Övergången från jägare till jordbrukare ledde till folkmord, kolonialisering och slaveri av de som fortfarande var kvar på jägarstadiet på samtliga av världens kontinenter. Det samma hände vid övergången från jordbruk till industri.

 7. roger

  Kan ju tillägga att jag tror medborgarlön/basinkomst absolut kan fungera i någon form i framtiden. Dessutom borde arbetstiden minska i framtiden… MP hade väl bägge dessa punkter innan men har tvingats likt C att backa från ideer/visioner som avviker för mkt, det är liksom inte ok här.

  1. Lennart

   roger: Man trodde länge att arbetstiden skulle minska när arbetet automatiserades, men istället har det gått åt motsatt håll. Vilket är märkligt. Ingen verkar riktigt förstå varför.

 8. roger

  Lennart: Medborgarlön! Vet du hur många hundratusentals miljoner arbetslösa vi skulle få då?
  Sverige är uppbyggt på olika bidragssystem med miljoner offentliganställda utredare av olika slag för att subventioner och bidrag skall hämna rätt.

  Peter: Befolkningstillväxt är inte problemet. Fler människor betyder inte färre jobb. Det finns inte ett förutbestämt antal jobb.

  År 1999 passerade vi sex miljarder. År 2011 passerade vi sju miljarder. 1 000 000 000 delat med 12, i sin tur delat med 365 = 228 300 nya människor per dag.

  Trots detta så är det färre fattiga idag än 1999, dessutom så når vi sannolikt slutet av befolkningstillväxten under detta sekel.

 9. Peter Andersson

  Problemet är att världens befolkningsmängd ökar på samma sätt som mögel sprider sig runt en clementin. År 1999 passerade vi sex miljarder. År 2011 passerade vi sju miljarder. 1 000 000 000 delat med 12, i sin tur delat med 365 = 228 300 nya människor per dag.

  Per dag! (Och detta är alltså ökningen efter att dödsfallen räknats bort!)

 10. Bosse

  Lennart: Ja på något vis måste vi ju kunna utnyttja de tekniska framstegen till ett bättre liv istället för att göra dem till ett bekymmer. Problemet är att vi inte inser att framsteg är något som bör komma alla till del istället för att som nu använda desamma till att göra skillnaderna mellan människor allt större. Vilket ingen kommer att tjäna på i det långa loppet när motsättningarna mellan de som har och de som inte har bara blir allt större.

 11. Bosse

  hyveln: Jag är beredd att hålla med dig. I alla tider har människan strävat framåt i utvecklingen för att om möjligt få ett bättre och behagligare liv utan det ständiga kroppsliga slit som genom tiderna varit nödvändigt för överlevnaden. Nåväl vad händer då när vi slutligen uppnått vårt mål och lyckats konstruera robotar och automatiserade system som sköter det mesta jobbet åt oss? Jo då gör vi detta till ett problem och ser till att bara vissa priviligerade människor på allvar får njuta av framstegen medan resten av mänskligheten lämnas utanför och istället får det allt svårare att försörja sig. Har det någonsin i jordens historia funnits ett mer korkat djur än människan? Ett djur som trots sin intelligens och uppfinningsförmåga helt klart måste vara den stora favoriten till att tilldelas historiens största dumstrut. 🙂

  1. Lennart

   Bosse: Om vi ser framåt ett par decennier så kommer vi uppenbarligen att få mer eller mindre helautomatiserade fabriker – som dagens datorhallar – , automatiserade mataffärer, självstyrande bilar, statliga verk som sköts av en handfull anställda. Det finns inget arbetsområde som inte kommer att kunna skötas av säg 75-50% av dagens arbetsstyrka.

   Så varför måste då ett växande antal människor gå arbetslösa eller jobba för en marginell lön? Skulle vi inte kunna införa en medborgarlön som man skulle kunna leva på om man inte tillhörde de säg 50% av befolkningen som hade de kunskaper som krävs för att utveckla nya automatiserade datorsystem?

 12. hyveln

  Det här är bara ett problem om man tillåter det vara ett problem. Ser man dator- och robotisering som den gigantiska möjligheten att gå “från nödvändighetens till frihetens rike” är det en annan sak. Människorna kan ägna sig åt att vara människor i stället för att harva på jobb många avskyr och/eller förstörs av, kroppsligt och själsligt. Men då krävs det att enprocentarna och liknande negativa individer avlägsnas från makten och skickas till historiens sophög.

  1. Lennart

   hyveln: Ja man skulle onekligen tro att vi skulle kunna överlåta åt maskinerna att sköta jobben och skapa välstånd åt oss människor och sen leva av det välstånd som maskinerna skapar. Men så verkar det inte bli. Har vi inte själva jobb så lämnas vi utanför. Hur konstigt det än kan låta.

Comments are closed.