Politik

Kina, Intel och revolutinerande molnbaserade superdatorer som kan hyras per timme

Superdatorer är specialbyggda datorer som består av hundratals eller tusentals processorer som används för simuleringar inom forskning, atomvapenutveckling här i Silicon Valley, massavlyssning och liknande. Den här sajten håller koll på de snabbaste superdatorerna i världen

Superdatorer är vanligtvis inte tillgängliga för helt vanliga människor, utan är förbehållna militären och vetenskapliga forskningsinstitutioner som har råd att köpa in såna bjässar, och dessutom har den spetskompetens som behövs för att använda så komplicerade maskiner.

Men Amazon har redan skapat en superdator i sina datormoln som vem som helst kan hyra. Ett tecken på revolutionerande datormolnen håller på att bli. För det betyder att forskningslab i t.ex. Afrika idag kan få tillgång till avancerade superdatorer för speciella projekt som kanske inte varar längre än någon vecka eller så

Plötsligt kan forskare världen över som aldrig tidigare hade minsta chans att ens komma i närheten av en superdator få tillgång till världens mest avancerade datorer i datormolnen. Ett exempel på hur globalisreingen håller på att förändra världen.

Quentin Hardy skriver i New York Times hur Intel och den kinesiska militären nu har byggt världrens snabbase superdatorer:Supercomputing for Everyone

With the aid of the Chinese military, Intel has won itself big bragging rights: the world’s fastest supercomputer runs entirely on Intel semiconductors. It is the first time in 15 years, Intel says, that an all-Intel machine has held top honors.

In addition to the usual supercomputing tasks like weather analysis or geophysical research, makers of the new supercomputer also listed its capabilities for Big Data analysis. The Tianhe-2 can process 600 terabytes of data on just 1,024 of its 16,000 computing nodes.

Förutom de vanliga uppgifterna som man använder superdatorer till, som väderprognos och avancerade kalkyleringar inom atomvapenforskning och simuleringar av komplicerade fysiska fenomen, till exempel aerodynamik så siktar Intel in sig på kapacitet för Big Data analys som idag är allt populärare i affärsvärden.

Tianhe-2 kan bearbeta 600 terabyte data på bara 1.024 av sina 16.000 dator-noder.

Så superdatorerna börjar nu användas av företag på Big Data-området. Och med fallande priser kommer även aktivister och grupper av helt vanliga medborgare med IT-kunskaper att kunna hyra in sig i datormolnen.

Ett exempel på hur globaliseringen och datormolnen håller på att skapa en global infrastruktur med kraftiga datorer som är tillgängliga för alla.

Datormolnen är också en nyckelkomponent till den mobila webben och det faktum att amerkanska företag som Amazon idag helt dominerar datormolnen visar att USA ännu inte har tappat sin ställning som världens enda supermakt.

Pressklipp:
HP bantar allt-i-ett-datorn,Microsoft lägger affärssystem i molnet,

[tags]Superdatorer, Kina superdatorer, USA Kina superdatorer,TOP500 Supercomputers, Chinese Computer, Chinese Supercomputer, Fastest Computer, Fastest Supercomputer, Supercomputer, Tianhe-2, tianhe2, top500, [/tags]