Politik

Demokratin får ge vika i President Obamas massavlyssningssamhälle

Där är han, grip honom!

President Obamas massiva massavlyssningsstat har existerat som ett parallellt samhälle i över fyra år nu, gömt, dolt och okänt ens i det vanligtvis så öppna USA.

Ett exempel på det parallella samhället är den hemliga domstol som instiftades under Bush-regeringen och som enligt president Obama garanterar att övervakningssamhället följer lagen.

Den här domstolen bär namnet United States Foreign Intelligence Surveillance Court, men vid närmare granskning visar det sig, som Peter Wallsten, Carol D. Leonnig och Alice Crites skriver i Washington Post, att det är omöjligt för någon som inte redan befinner sig inne i det hemliga samhället, att ens kontakta domstolen: For secretive surveillance court, rare scrutiny in wake of NSA leaks

The court’s under-the-radar approach proved a particular challenge this spring to the Electronic Frontier Foundation when it sought to file its motion seeking release of the prior finding of the unlawful government surveillance.

It turned out that the mere act of finding the court proved a steep hurdle.

Repeated calls to the court clerk from the foundation went unreturned, said David Sobel, an attorney for the group. The group wound up submitting the motion through a staffer at the Justice Department, whose officials were actively opposing the group’s efforts.

“We never had any direct contact with the court,” Sobel said, “and the other party in the proceeding was the gatekeeper.”

Det visar sig också att av 33,949 krav avlyssningskrav så har domstolen godkänt alla utom 11. Inklusive en massiv avlyssning av miljoner samtal på telekomföretaget Verizon. (Se länken ovan)

M.a.o., president Obamas avlyssningssamhälle är hermetiskt avskärmat från resten av USA. Det finns ingen väg in, och hade det inte varit för den nu jagade visslaren Edward Snowden så hade avlyssningssamhället förblivit hemligt från Kongressen och det amerikanska folket.

Man hade idag heller inte haft en aning om att medan Obama-regeringen högljutt, intensivt och ofta har kritiserat Kina för att ha hackat in i amerikanska datorsystem, så har amerikanska NSA själv gjort precis samma sak i Kina, som Toby Helm, Daniel Boffey och Nick Hopkins skriver i Guardian: Snowden spy row grows as US is accused of hacking China. Whistleblower charged with espionage reportedly claims US authorities accessed millions of private text messages in China .

Obamas klappjakt på visslaren Snowden visar hur viktigt Obama anser de är att det amerikanska folket inte får reda på detaljer kring den amerikanska massavlyssningen.

På sin blogg Informed Comment ger Michigan-professorn och den kände bloggaren Juan Cole exempel på hur den individuella friheten i dagens USA steg för steg håller på att försvinna Top Ten American Steps toward a Police State

Men det finns ingen egentlig orsak till varför Obama inte kunde offentliggöra massavlyssningen. Han kunde lätt hålla ett av sina emotionella tal och säga precis som det är. En majoritet av befolkningen skulle säkert ha stött honom.

Men det viktiga med massavlyssningssamhället är just att det ska vara hemligt. Att det ska ske i det tysta, att alla ska behöva vara på sin vakt, att man ska vara försiktig med vad man säger och tycker. Att man alltid ska vara medveten om att myndigheterna när som helst kan komma och knacka på dörren.

Som i det forna DDR.

Laura K. Donohue, professor vid Georgetown University Law Center och director of Georgetown’s Center on National Security and the Law skriver i Washington Post om hur president Obamas avlyssningssamhälle trots allt vad presidenten själv hävdar, klart bryter mot den amerikanska grundlagen:
NSA surveillance may be legal — but it’s unconstitutional

Americans reasonably expect that their movements, communications and decisions will not be recorded and analyzed by the government. A majority of the Supreme Court seems to agree. Last year, the court considered a case involving 28-day GPS surveillance. Justice Samuel Alito suggested that in most criminal investigations, long-term monitoring “impinges on expectations of privacy.” Justice Sonia Sotomayor recognized that following a person’s movements “reflects a wealth of detail about her familial, political, professional, religious, and sexual associations.”

The FISC is supposed to operate as a check. But it is a secret court, notorious for its low rate of denial. From 1979 to 2002, it did not reject a single application. Over the past five years, out of nearly 8,600 applications, only two have been denied.

Men grundlagen är inte längre något som den allt mer Bush-like Obama bryr sig om. Istället kommer han att göra allt som står i hans makt för att få tag i Edward Snowden och se till att han tillbringar om inte resten av livet så i alla fall de närmaste 30 åren i ett amerikansk fängelse.

USA håller nu på att få sina egna dissidenter, precis som dom i det forna Sovjetunionen.

Mannen som i emotionella tal lovade förnyelse och förändringar i USA visar sig vid närmare påsyn vara mer av en kopia av George Bush än någon i sina vildaste drömmar hade kunnat ana.

Pressklipp:
Snowden framme i Moskva,Lämnar Hongkong trots USA-begäran,Snowden har sökt asyl i Ecuador,Så kan Snowden fly vidare till Sydamerika,Snowden söker asyl i Ecuador

[tags] Massavlyssning i USA, Obama Massavlyssning, Obama polisstat, [/tags]