Politik

Daily Archives: June 27, 2013

Äktenskapsfrihet i Kalifornien, efter Högsta Domstolens beslut, vad händer nu?

Published by:

När nu Högsta Domstolen har ogiltigförklarat den appell mot homoäktenskap i Kalifornien som en grupp republikaner och medlemmar i den Kristna Högern tidigare riktade till HD, så måste den Nionde Appellationsdomstolen i San Francisco först bekräfta att deras tidigare domslut för äktenskapsfrihet i Kalifornien ännu gäller.

Det här är en rent byråkratisk pappersexercis som av någon outgrundlig anledning kommer att ta tre och en halv veckor. Gott om tid för den kristna högern att smida ränker för en ny appell till HD för att begränsa om inte helt stoppa äktenskapsfriheten i Kalifornien. Om en sådan appell sen skulle bli hörd är en sak som väldigt få med säkerhet kan sia om.

Dennis Romero skriver i Los Angeles Times: Gay Marriage in California: What Happens Next?

Continue reading

Mäste läsas: Chris Hayes viktiga bok Twilight of the Elites: America After Meritocracy

Published by:

Den amerikanske journalisten Chris Hayes skulle, på en dålig dag och i dåligt ljus, nästan kunna tas för den några månader äldre svenske politikern Fredrik Federley, med vilken han lyckligtvis inte har något som helst gemensamt. Han har ett nyhets och opinionsprogram på MSNBC, se länken ovan, och skriver också för den progressiva tidskriften The Nation.

M.a.o. en mycket sympatisk ung man.

Nu har han skrivit en bok i vilken han försöker kartlägga orsakerna till att den s.k. amerikanska drömmen nu har gått i graven. Och inte helt utan orsak så lägger han skulden på de rikaste en procenten som har tagit kål på den meritokrati som hittills har gällt i det amerikanska samhället och som egentligen har varit det som den s.k. “amerikanska drömmen”, har handlat om. Samma sak f.ö. som den svenska drömmen har handlat om. Som miljoner svenskar kunde vittna om under den svenska välfärdsstaten.

Och även i Sverige verkar de rikaste en procenten göra vad de kan för att förhindra att pöbeln ska kunna ta sig upp ur rännstenen och in i de finare salongerna.

David Daley recenserar Chris Hayes bok i Salon.com: Chris Hayes: Bring on the upper-middle-class revolution! The MSNBC anchor pins Iraq, the economy, Katrina and more on elites — and says we all need to get radicalized now

Continue reading

En sann amerikansk hjälte: texas-senatorn Wendy Davis mot en mobb av arga kvinnohatande vita män

Published by:

Att fundamentala frågor kring sex och samlevnad fortfarande splittrar USA i två oöverbryggbara läger fick vi klara bevis på under onsdagen. Högsta Domstolen röstade med knappast möjligt marginal för ett slut på diskrimineringen av samkönade par när det gäller federala förmåner som pensioner, försäkringar osv.

Continue reading