Politik

Mäste läsas: Chris Hayes viktiga bok Twilight of the Elites: America After Meritocracy

Den amerikanske journalisten Chris Hayes skulle, på en dålig dag och i dåligt ljus, nästan kunna tas för den några månader äldre svenske politikern Fredrik Federley, med vilken han lyckligtvis inte har något som helst gemensamt. Han har ett nyhets och opinionsprogram på MSNBC, se länken ovan, och skriver också för den progressiva tidskriften The Nation.

M.a.o. en mycket sympatisk ung man.

Nu har han skrivit en bok i vilken han försöker kartlägga orsakerna till att den s.k. amerikanska drömmen nu har gått i graven. Och inte helt utan orsak så lägger han skulden på de rikaste en procenten som har tagit kål på den meritokrati som hittills har gällt i det amerikanska samhället och som egentligen har varit det som den s.k. “amerikanska drömmen”, har handlat om. Samma sak f.ö. som den svenska drömmen har handlat om. Som miljoner svenskar kunde vittna om under den svenska välfärdsstaten.

Och även i Sverige verkar de rikaste en procenten göra vad de kan för att förhindra att pöbeln ska kunna ta sig upp ur rännstenen och in i de finare salongerna.

David Daley recenserar Chris Hayes bok i Salon.com: Chris Hayes: Bring on the upper-middle-class revolution! The MSNBC anchor pins Iraq, the economy, Katrina and more on elites — and says we all need to get radicalized now

Twenty years ago, William Greider’s “Who Will Tell the People?” documented the betrayal of American democracy by the elites — by both political parties, by the press, by corporations and labor unions, and by a Washington regulatory complex so perfectly corrupt that it exists to serve only the monied interests.

Chris Hayes’ “Twilight of the Elites” (just published in paperback) might be the clearest story of America’s collapse since Greider’s essential telling. …

As Hayes writes:
“Along with all the other rising inequalities we’ve become so familiar with — in income, in wealth, in access to politicians — we confront now a fundamental inequality of accountability. We can have a just society whose guiding ethos is accountability and punishment,…. But we cannot have a just society that applies the principle of accountability to the powerless and the principle of forgiveness to the powerful. This is the America in which we currently reside.”

Julian Brooks recenserar boken i Rolling Stone:

The book describes how the promise of American meritocracy has been betrayed. Remind us what that promise entails.

But social mobility, by most counts, is on the decline. How can that be true in a functioning meritocracy?

The mechanisms of mobility and of equal opportunity are inevitably subverted by unequal power and wealth. We want to make a neat division between equality of opportunity and equality of outcome, but in practice, we can’t.

Själv kan jag inte minnas att mina föräldrar någonsin oroade sig över mina chanser att leva ett drägligt liv, uppvuxen som jag är i det svenska välfärdssamhället.

Mina barn däremot har fått gå i sommarskolor, kvällsskolor, extraskolor varenda månad, varenda vecka, varenda dag, och trots examen från University of California, ett av USA:s bästa universitetssystem så kommer två av dom inte att kunna klara sig utan mitt finansiella stöd, å länge jag lever.

Så det här är en intressant bok som siktar i sig på de historiska förändringar som det amerikanska samhället nu genomgår. En del positiva, men minst lika många djupt oroande.

Pressklipp:
Gayjubel i USA efter HD-beslut,?Fallet visar hur svagt USA blivit?

[tags] Chris Hayes, Mäste läsas: Chris Hayes viktiga bok Twilight of the Elites: America After Meritocracy , Böcker om USA[/tags]