Politik

Viktig bok i Big Data-åldern: Nathan Yaus Data Points, Visualization that Means Something

Boken är klickbar.

Vi lever i Big Data-åldern, med gigantiska, rent ofattbara dataflöden som samlas in från varenda litet hörn och skrymsle i samhället och som efter avancerad dataanalys – vilket i klartext betyder statistik – sen ger oss helt nya sätt att se på världen, insikter som vi för bara några år sen aldrig tidigare hade kunnat föreställa oss.

Nate Silvers redan klassiska bok The Signal and the Noise ger en utmärkt beskrivning av hur dataanalys fungerar.

Men när vi har stött och blött och analyserat alla data så gäller det att sen presentera resultatet på ett förståeligt sätt.

Och det är här som Datavisualisering kommer in i bilden. Datavisualisering håller snabbt på att synligt i media bl.a. för att innovativa tidningar som brittiska Guardian och amerikanska New York Times nu satsar hårt på det nya heta ämnet datajournalistik, med dramatiska resultat bör tilläggas.

Bilder och speciellt interaktiva bilder kommer alltmer att komplimentera textreportage nu när tidningarna blir digitala. Ett bra exempel är den interaktiva grafik som bl.a. New York Times hade om hur Högsta Domstolens olika potentiella domslut om könsneutrala äktenskap skulle påverka samkönade äktenskap i olika amerikanska delstater. Något som var mycket svårt att uttrycka i ord.

I det här sammanhanget kommer Nathan Yau som har en fil doktrotsgrad i staistik från UCLA, eller University of California at Los Angeles som det heter i oförkortad version, med sin högintressanta bok Data Points, Visualization that Means Something, som recenserats i veckans Economist:
Infographics. Winds of change. A revolution is taking place in how to visualise information

The book walks the reader through myriad examples—world airline routes, road deaths across America, even the distance to the nearest McDonald’s outlet—to explain what works and why. In one section, for instance, a dull table of American educational statistics is visualised in 20 different ways across 12 pages to unleash vibrant insights that had been trapped within the rows and columns. (Who knew that Washington, DC, saw the biggest improvement in high-school graduation rates between 2000 and 2009, while Texas fell to the bottom of the ranking?)

“Data Points” is a useful primer for those who need to produce infographics.

Det här är ett område som ännu inte har invaderat den svenska politiska arenan, men som snart säkert kommer att göra det. För ett parti som vill åskådliggöra sin politik får datavisualisering en oändligt mycket större genomslagskraft än politikernas försök att beskriva samma förhållanden med ord.

Pressklipp:
Mycket teknikprat i Almedalen – i år igen, It-frågorna växer i Almedalen

[tags]Nathan Yau Data Points, Big Data, Att åskådliggöra Big Data, att förstå Big Data [/tags]

2 thoughts on “Viktig bok i Big Data-åldern: Nathan Yaus Data Points, Visualization that Means Something

Comments are closed.