Politik

Daily Archives: August 13, 2013

USA: Obama-regeringen flaggar för en välbehövlig fängelsereform

Published by:

Det federala San Quentin-fängelset strax norr om San Francisco.

Med en fängelsebefolkning på 1,5 miljoner människor, 25% av alla världens fångar, så är USA:s fängelsesystem inte bara västvärldens största och värsta, det är inte längre ekonomiskt hållbart.

Istället för att rehabilitera brottslingar där det går, så går det amerikanska fängelsesystemet enbart ut på att straffa människor som ofta har begått relativt oförargliga knark-brott. Och genom att bygga ständigt nya fängelser så har man skapat en ekonomisk tidsinställd bomb. För trots undermålig sjukvård och överbefolkning så lever allt fler fångar allt längre liv. Och när de kommer upp i 80 och 90-årsåldern så tappar man kontroller över fängelsekostnaderna.

Continue reading

Inte bara massavlyssning, hur får allmänheten tillgång till Big Data?

Published by:

Big Data går hand i hand med en annan rörelse som kallas Öppna Data, dvs tanken att alla data som samlas in av regering och myndigheter och som inte är konfidentiella, ska läggas ut i datormolnen så att allmänheten, som betalade för dom, ska få tillgång till dom.

Det visar sig nämligen att det finns mängder med individer och startupföretag som är intresserade av att göra något av hela den här tsunamin av information genom att t.ex. skriva coola appar som kan komma allmänheten till nytta.

När det gäller forskningsdata så är frågan redan akut. Och det är av den anledningen som Vint Cerf och Francine Berman har skrivit en uppmärksammad artikel i Science Who Will Pay for Public Access to Research Data?

John Markoff skriver i New York Times om artikeln och författarnas frågeställning: How to Share Scientific Data

Continue reading

Är den amerikanska Kristna Högerns medlemmar mindre intelligenta än medelamerikanen?

Published by:

Genom hela den västerländska historien från Medeltiden och fram till idag så går den en röd tråd, nämligen kristendomens successiva försvagning och vetenskapens allt starkare frammarsch.

Allteftersom vetenskapen förstärker sina positioner så tappar kristendomen och andra religioner sin makt, toleransen och upplysningen växer och vidskepelsen avtar.

Den som har sett den Kristna Högerns galjonsfigurers ofta bisarra framträdanden, människor som Sarah Palin och Michele Bachmann, får lätt intrycket att allt inte står riktigt rätt till hos dessa människor.

Men det är inte riktigt så enkelt. Jag har under åren lärt känna den del människor inom den kristna högern här i USA som på något underligt sätt kan dela upp sin hjärna i olika vattentäta skott. I arbetslivet är dom helt rationella, snälla, kunniga, trevliga och omtänksamma. För att sen på fritiden förespråka förbud mot abort och könsneutrala äktenskap, förbud mot att lära ut Darwins utvecklingslära, missionsverksamhet för att omvända muslimer till kristendomen. Samtidigt som dom vägrar att låta sina barn gå i kommunala skolor för att istället hemundervisa dom.

DN refererar en undersökning av Miron Zuckerman vid universitetet i Rochester här i USA som gör gällande att troende människor är mindre intelligenta än andra, något som jag inte tror är det viktiga i sammanhanget: ”Troende mindre intelligenta än icke-troende”, ursprungsartikeln finns här.

Continue reading