Politik

FRA lägger Sardin på stämningen. Massavlyssning även i Sverige, men hur fungerar den?

Att Svenska FRA samarbetar med amerikanska NSA och brittiska GCHQ under kodnamnet Sardin, med att dammsuga etern i Sverige med omnejd kommer knappast som någon större överraskning. Hade den svenska pressen och svenska oppositionspolitiker visat det minsta intresse för saken så hade vi fått reda på det här i samband med Edward Snowdens avslöjanden om NSA:s PRISM-programt i juni i år.

Redan när Alliansregeringen kom till makten var en av deras viktigaste målsättningar att “stärka den transatlantiska länken”. Och eftersom det var dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg som var en av de tyngsta pådrivande krafterna, så behöver man inte vara något större geni för att inse att det ökade samarbetet även inbegrep utökat samarbete mellan FRA och NSA.

Att den alltid lika citatvärda Annie Lööf nu går ut och bl.a. säger att … signalspaningsverksamheten är noga reglerad i svensk lagstiftning, med en domstol och olika kontrollorgan.

– För mig är det viktigt att det finns en insyn och kontrollmöjlighet. Signalspaningsverksamhet är en balansgång mellan försvarsintresset, underrättelseverksamheten och den personliga integriteten, säger Lööf.

Vad Lööf beskriver är identisk med situationen här i USA, där massavlyssningen också “är reglerad i lagstiftningen med en domstol och olika kontrollorgan.” Vilket i klartext betyder att FRA, precis som NSA i USA, om analogin stämmer, dammsuger hela svenska folket in på bara kroppen.

TT skriver via DN att: Försvarsministern: Syftet är att slå vakt om säkerheten

Syftet med signalspaning och annan underrättelseverksamhet är att slå vakt om Sveriges säkerhet och demokrati, skriver Enström.

“Det handlar bl.a om skydd mot terrorism och skydd av svenska soldater utomlands. Underrättelseverksamhet sker inom ramen för tydlig lagstiftning, med strikt kontroll och under parlamentarisk insyn. Regelverket syftar till att balansera säkerhetsintressen och integritet. Det är naturligt att samarbeta med andra länder. Det gagnar svenska intressen och är avgörande för vår säkerhet.”

Att det gagnar regeringens intressen tar jag för givet, men gagnar det verkligen “svenska intressen”?

För att få svar på det så måste man titta på hur FRA:s massavlyssning verkligen fungerar. Och eftersom vi redan vet hur NSA:s massavlyssning fungerar ,så är det inte svårt att få en rätt så klar bild på hur FRA:s avlyssning också den fungerar

Ja att man lyssnar på den ryska trafiken i de olika Östersjökablarna det vet vi sedan länge. Men efter Edward Snowdens avslöjanden om PRISM i juni, så kan vi också vara ganska säkra på att FRA också massavlyssnar svenska folket för att leta efter möjliga terrorister.

Det bör gå till precis som i USA. Om du råkar besöka ett tyskt hotell där det samtidigt råkar befinna sig en arab med en aldrig så lös koppling till något radikalt nätverk i Mellanöstern, så dammsugs inte bara du in på bara kroppen utan hela din familj och alla dina vänner och deras vänner, och sen deras vänner osv, i ett sökträd som slutligen omfattar flera tusen eller t.o.m. tiotusentals svenskar. Det tar några sekunder och sker helt automatiskt. Och all den här informationen om alla de här svenskarna sparas sen och analyseras. Datan sparas inte i all evighet, det har FRA inte diskar nog för att kunna göra, men dom sparas länge nog för att analyseras och för att avgöra om du är intressant eller inte.

Den stora frågan är sen om och hur mycket av analysresultaten som FRA skickar över till NSA och i vilken mån man delar med sig av sina resultat av spaning på svenska medborgare.

Problemet är att de underrättelsedomstolar som ska övervaka FRA:s aktivitetet precis som i USA är hemliga och samarbetar med FRA: Ny FRA-domstol får makt över trafiken och frågan blir alltid, om underrättelsedomstolarna överser FRA, vem överser underrättelsedomstolarna?

Men i vilket fall så är det bäst att ta för givet att man skeppar över information om svenskar för att NSA sen ska få göra avancerad analys på datan, precis som SKL gör för att få tillgång till avancerad utländsk kriminalteknisk analys.

M.a.o., det är långt ifrån otroligt att den svenska regeringen regelbundet skeppar över information om svenska medborgare till NSA och andra intressenter, trots alla löften om motsatsen.

Här i Silicon Valley så svor t.ex. Google och Facebook tills dom var blåa i ansiktet att dom inte hade något samarbete med NSA, tills det visade sig att dom ljög som Internetuppkopplade borstbindare. Även Obama och hans medarbetare, inte minst inom den amerikanska underrättelsetjänsten ljög om massavlyssningen av amerikanska medborgare.

En sak är dock säker. När svenska Allianspolitiker som Annie Lööf tvärsäkert säger att svenska folket inte har någonting att oroa sig för, ja då vet vi att mardrömmen redan är ett faktum.

För det här är ett oerhört komplicerat system som ingen som saknar spetskompetens ens kan hoppas förstå. Titta bara på Tyskland där det visade sig hur nära tyska BND samarbetade med NSA.

Gör det något om FRA skeppar över svenska uppgifter till NSA? Nja om du har rent mjöl i påsen så har du givetvis ingenting att oroa dig för. Men kom bara ihåg att det inte är du själv som avgör om du har rent mjöl i påsen, det är FRA och NSA som bestämmer. Och dom kanske inte ser saken på samma sätt som du själv.

Om den svenska regeringen verkligen själv hade rent mjöl i påsen så skulle man ha gått ut och beskrivit det svenska samarbetet med NSA istället för att tiga. Men att man istället har försökt dölja samarbetet visar att regeringens sympatier kanske inte till 100% verkar ligga på svenska folkets sida. Det finns kanske andra, viktigare intressenter som kommer först.

Det skulle inte alls vara svårt för regeringen att lägga fram en vitbok om FRA:s avlyssning utan att man skulle behöva avslöja något som ryssarna eller andra inte redan känner till. Men istället skickar behandlar man folket som barn i förhoppningen om att man kan tiga ihjäl den här viktiga frågan.

Pressklipp:
”Sverige deltog i NSA-övervakning” , Sverige deltog i NSA-övervakning,NSA kringgår kryptering,Reinfeldt: Inte konstigt att samarbeta med USA,Sverige spelar stor roll i övervakningen

[tags]National Security Agency, Government Nsa, nsa, Nsa Government, Nsa Leaks, Nsa Powers, Nsa Surveillance, Massavlyssning, NSA och FRA, X-Keyscore FRA [/tags]