Politik

USA och datormolnen über alles, de USA-dominerade datormolnen revolutionerar IT-företagens affärsmodell.

Det var IT-journalisten Nicholas Carr som redan 2003 först uppmärksammade hur tiotusentals billiga Inteldatorer i vad vi idag kallar datormolnen, var på väg att förändra de traditionella företagen med sina egna stora datorhallar. Han jämförde utvecklingen med den som skedde när elektriciteten blev allmänt tillgänglig och storföretagen inte längre behövde köra sina egna generatorer: IT Doesn’t Matter

In this article, published in the May 2003 edition of the Harvard Business Review, I examine the evolution of information technology in business and show that it follows a pattern strikingly similar to that of earlier technologies like railroads and electric power. For a brief period, as they are being built into the infrastructure of commerce, these “infrastructural technologies,” as I call them, open opportunities for forward-looking companies to gain strong competitive advantages. But as their availability increases and their cost decreases – as they become ubiquitous – they become commodity inputs. From a strategic standpoint, they become invisible; they no longer matter.

Idag har datormolnen bl.a. gjort den mobila webben möjlig. Och om det är någon som undrar vad mobiler har med datormolnen att göra så kom ihåg att alla de data vi har i våra mobiler lagras i datormolnen. Som är den mobila webbens baksida.

Quentin Hardy skriver i New York Times om hur traditionella IT-företag nu tvingas anpassa sig till den nya IT-eran, och de som inte är snabbfotade nog får betala ett högt pris: The Cloud Era Begins for Enterprise Tech

The world now passing away consisted of business systems dominated by computer servers and personal computers. The new one subsumes these into cloud computing and devices like smartphones and tablets. The inability of companies like Microsoft and Dell to cope quickly enough with this change led to their current problems. The steady, thorough way that companies like Amazon and Salesforce have used the new technology to go after their elders’ business is what makes them contenders.

Other challengers include Google, Workday and NetSuite. There are many more, but these companies in particular have both the assets and the money to build comprehensive offerings in software and services, and also to afford something like service guarantees in what many see as a still-unstable and security-challenged world.

Eftersom datormolnen är tillgängliga för alla som har en bredbandsuppkoppling så utgör dom stommen i den moderna globaliserade världen. Något jag kunde konstatera i Nairobi nyligen.

Och datormolnen och den underliggande teknologin är helamerikansk. Något jag har skrivit om en längre tid. Mysteriet varför resten av världen har struntat i att ta upp kampen mot de helamerikanska datormolnen.

Datormolnen är, liksom massavlyssningsteknologin, ett exempel på hur USA kommer att fortsätta att vara världens enda supermakt länge än, och antagligen också befästa sin ställning.

Pressklipp:
Flera processorer ska göra Java snabbare,

[tags]Google App Engine Android, Datormoln Android, Datormoln mobilutveckling, Datormolen iPhone, Google App Engine mobilutveckling [/tags]