Politik

Är fattigdom en nödvändig del av den amerikanska drömmen? Sasha Abramskys The American Way of Poverty, How the Other Half Still Lives

Den amerikanska samhällsmodellen är en av världens mest framgångsrika och har haft ett stort inflytande på den svenska Välfärdsstaten. Även om ingen vad jag vet har kartlagt sambandet dom emellan.

Men den amerikanska samhällsmodellen handlar inte bara om frihet och den amerikanska drömmen. Den handlar också om svårlösta frågor kring fattigdom och utanförskap, frågor som USA ännu inte har lyckats ta tag i, trots att klyftan mellan de allt färre rika och de allt fler fattiga bara har ökat under de senaste decennierna.

Är fattigdom en oundviklig del av den amerikanska drömmen, kommer fattigdomen att öka eller minska. Och vad jag USA göra för att hjälpa sina fattiga? Det är bakgrunden till Sasha Abrakmskys viktiga bok The American Way of Poverty, How the Other Half Still Lives.

David K. Shipler recenserar Sasha Abramskys bok i New York Times: Poor in the Land of Plenty

…..

Abramsky presents himself as an heir to Michael Harrington, whose book “The Other America,” published in 1962, awakened parts of the political establishment to the shadows of poverty beneath the country’s gleaming affluence. But that work came during the civil rights movement, which was already sensitizing Americans to social injustice. Fifty-one years later, injustice does not readily incite outrage. This is so even as millions of middle-class Americans, in free fall during the economic collapse that began around 2008, have had a taste of what it means to be poor.

The absence of a strong movement for change is striking, especially given the diversity Abramsky finds as he maps the landscape of poverty. “There are people with no high school education who are poor,” he writes, “but there are also university graduates on food bank lines. There are people who are poor because they have made bad choices, gotten addicted to drugs, burned bridges with friends and family — and then there are people who have never taken a drug in their lives, who have huge social networks, and who still can’t make ends meet.”

Even with his book’s few lapses, Abramsky has invited serious rethinking and issued a significant call to action. Meanwhile, the American dream remains the American myth.

Den utblottade amerikaner som Sasha Abramsky möter i sina resor runt USA inkluderar de kroniskt fattiga som aldrig har haft ett jobb, och andra som har flera, men alltid lågbetalda, jobb samtidigt, ofta för några av de största företagen på jorden.

Han möter barn vars enda varma måltider är vad de får i skolan och de nyligen fattiga som har förlorat sina stora villor i förorterna och sina dyra bilar. Och människor som lever ett i armod som vi inte ens kan föreställa oss, ens i Alliansens allt mer klyvna Sverige.

Skillnaden mellan dagens USA och det fattig-USA som beskrevs i Michael Harringtons banbrytande bok The Other America från 1962, som beskrev hur en fjärdedel av den amerikanska befolkningen då levde i fattigdom, är att på 1960-talet fick det president Lyndon Johnson att lansera sitt War on Poverty.

Det är ingen hemlighet att Franklin D. Roosevelt skapade en amerikansk välfärdsstat, The New Deal 1933-38 , som sen blev förebilden för den svenska välfärdsstaten. Det är heller ingen hemlighet att den amerikanska högern under ledstjärnor som Robert Nozick, Milton Friedman, och på senare tid tepåserepublikanerna har gjort allt i sin makt för att riva ner den amerikanska välfärdsstaten sten för sten.

Frågan inför framtiden är om USA kommer att förvandlas till en version av Brasilien med de rikaste en procenten av befolkningen allt rikare, en allt mindre medelklass och en växande och allt fattigare underklass. Eller om vi kommer att få se en ny social rörelse som liknar Franklin D Roosevelts New Deal.

Och i det sammanhanget om den svenska regeringen också den kommer att driva allt fler svenskar i fattigdom eller om man kommer att bryta med USA som social modell.

Med tanke på den allt snabbare tekniska utvecklingen så är framtiden allt mer oviss. Automatiserade datorsystem kommer utan tvivel att slå ut miljoner arbetare, men kan samtidigt skapa nya arbetstillfällen för de högre utbildade.

Frågan är bara om vi är beredda att lämna miljoner utslagna människor utanför samhället eller om vi inser att det är bättre att subventionera dom även om dom själva inte har de kunskaper som behövs för att förbli produktiva i den alltmer högteknologiska värld som nu snabbt håller på att dominera arbetsmarknaden.

Pressklipp:
Militant falang rasar mot Obamacare

[tags]Sasha Abramsky, The American Way of Poverty, Fattigdom i USA [/tags]