Politik

På Hallands Konstmuseum med Waldemar Lorentzon och Halmstadgruppen

Waldemar Lorentzons surrealistiska, Dali-inspirerade Kort Gästspel, 1937. Olja på duk

På besök i idylliska Halmstad hittar vi vägen till det utmärkta Hallands Konstmuseum. Tre våningar av konst som stimulerar och överraskar. Utomordentligt vänlig personal, som inte bara har en bra webbsajt utan också en YouTube-kanal och en Facebook-sida. Dock, ledsamt nog, inget Twitterflöde. Och ännu ingen mobil app.

Dock, Hallands Kommun har skapat en mobil konstguide på svenska OnSpotStory och för den som vill tillhandahåller också museet en audioguide till de viktigaste verken i samlingarna.

Men samtidigt saknar jag någonting viktigt. Nämligen all den bakgrundsinformation och de länkar till andra verk som gör ett verk som det ovan levande och en del av en större berättelse.

För Waldemar Lorentzon, som levde 1899 till 1984

bildade 1929 Halmstadgruppen tillsammans med sina kusiner Axel Olson och Erik Olson samt Sven Jonson, Stellan Mörner och Esaias Thorén. Som många svenska konstnärer vid den tiden var Lorentzon en del av den europeiska konstvärlden. Han studerade i Tyskland 1912 och tog bland annat intryck av El Greco. Han fortsatte sina studier i Paris efter kriget, där han introducerades vid Académie Moderne och han kom att arbeta hos Fernand Léger. Léger och Adrian-Nilsson influerade honom och han blev intresserad av kubismen. 1925 deltog han i den internationella utställningen L’Art d’Aujourd’hui i Paris tillsammans med bland andra Léger och Picasso.

(Allt detta från Wikipedian)

Vad museet borde göra är att på sin YouTube-kanal lägga ut kortare föredrag om alla de intressanta svenska målare som ingår i museets samlingar. Samt att etablera sig på Twitter.

Man borde också länka till målningar som inte finns på museet, som Waldemar Lorentzons Syn i Badrummet som finns omnämnd på YouTube:.

Ett mycket fint museum som skulle kunna bli ännu bättre känt genom att anamma mer av dagens sociala nätverks- och webbaserade teknologi.

Rekommenderas starkt.

[tags]Waldemar Lorentzon och Halmstadgruppen, Hallands Konstmuseum [/tags]