Politik

Bör Sverige låta främst amerikanska privatuniversitet etablera sig i Sverige och i så fall vem betalar?

Stanford University i Silicon Valley. Som inte har något direkt med artikeln att göra.

I en debattartikel på DN Debatt trycker Tobias Krantz och Maria Rankka på för att utländska, läs främst amerikanska, privatuniversitet ska ha rätt att etablera sig i Sverige. Men man nämner inte ett ord om hur denna etablering ska finansieras och vem som ska betala kalaset, till en del i alla fall från svenska skattebetalare, eller varifrån fakulteterna ska rekryteras, läs från existerande svenska universitet: Släpp in internationella toppuniversitet i Sverige

Vi vill se en helt ny inriktning på politiken. Om något av världens ledande universitet överväger att öppna en filial i norra Europa, bör Sverige ha som mål att vara ett huvudalternativ. Ett sådant toppuniversitet, i exempelvis Stockholm, skulle kunna ha en stor betydelse för studenter, forskare och näringsliv, och även kunna inspirera svenska lärosäten. Det skulle ge en vitamininjektion till den akademiska världen i Sverige.

Detta är dessutom ett område där det händer mycket i vår omvärld. Allt fler länder visar intresse för att stärka sin högre utbildning genom utländska etableringar.

Tamar Lewin skrev redan 2008 i New York Times om hur amerikanska universitet nu försöker etablera filialkontor utomlands: U.S. Universities Rush to Set Up Outposts Abroad

In a kind of educational gold rush, American universities are competing to set up outposts in countries with limited higher education opportunities. American universities — not to mention Australian and British ones, which also offer instruction in English, the lingua franca of academia — are starting, or expanding, hundreds of programs and partnerships in booming markets like China, India and Singapore.Overseas programs can help American universities raise their profile, build international relationships, attract top research talent who, in turn, may attract grants and produce patents, and gain access to a new pool of tuition-paying students, just as the number of college-age Americans is about to decline.

Tanken att amerikanska och andra universitet ska ha rätt att etablera sig i Sverige behöver diskuteras. Men då bör man också lägga alla korten på bordet. Som att en sån etablering inte direkt handlar om att gynna svenska studenter eller ens det svenska näringslivet, utan om att öka vinsterna för de utländska universiteten.

Som även kommer att äga patent från sina svenska forskningsstudenterna, som studerar på amerikanska universitet i Sverige, som bemannas av svenska lärare som hoppat av från dagens svenska universitet, delvis betalade av svenska skattepengar. För de utländska universiteten kommer inte att skicka sina främsta lärare eller forskare till Sverige, grundidén bakom den här iden är just att rekrytera lärare lokalt, läs från existerande svenska universitet.

En genial investeringsidé som riskerar att urholka de svenska universiteten, beröva dom på lärare och före över delar av de svenska universitetsanslagen till utländska händer. Utan att för den delen knappast ge svenska elever bättre villkor. Dom kan ju redan idag studera i USA och andra länder.

Något som Tobias Krantz och Maria Rankka borde nämna.

Den vitamininjektion som de skriver om gäller främst de utländska universiteten och deras intressenter och knappast de svenska universiteten som kommer att få stå för lärare och studenter, eller det svenska samhället som kommer att få stå hittills okända investeringsbelopp.

Då tror jag själv mer på de allt populärare webbaserade kurserna, som nog kommer att bli verklighet i Sverige långt innan vi kommer att börja sälja ut våra egna universitet till utländska intressenter.

Pressklipp:

Släpp in internationella toppuniversitet i Sverige

[tags]MOOC, Utländska universitet i Sverige [/tags]